Så ska fler sjuksköterskor komma i arbete

Bemanning Endast en av fem sjuksköterskor med utomeuropeisk utbildning klarar Socialstyrelsens kunskapsprov. Därför startat Högskolan i Kristianstad nu en förberedande utbildning med målet att få fler sjuksköterskor i arbete.

Så ska fler sjuksköterskor komma i arbete
Många sjuksköterskor är redo att börja jobba inom vård och omsorg, bara de klarar Socialstyrelsens kunskapsprov. Foto: Adobe Stock

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. Samtidigt finns en hel del sjuksköterskor som i princip är redo att börja jobba inom vård och omsorg, bara de klarar Socialstyrelsens kunskapsprov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Klarar inte kunskapsproven

Därför har Högskolan Kristianstad tillsammans med Region Skåne tagit fram en så kallad preparandutbildning för utomeuropeiska sjuksköterskor så att de kan börja arbeta som sjuksköterska i Sverige.

Socialstyrelsens kunskapsprov är en av flera delar som måste klaras av för att få svensk sjuksköterskelegitimation. I dag är det knappt 20 procent som klarar provet.

För att fler ska klara proven startar Högskolan Kristianstad nu en förberedande utbildning tillsammans med Region Skåne. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES.

Fler ut i arbete

Förhoppningen är att detta ska bidra till att fler sjuksköterskor kommer ut i arbete i svensk sjukvård, vård och omsorg.

– Det är viktigt att tillvarata den sjuksköterskekompetens som finns hos dessa personer eftersom det råder stor sjuksköterskebrist i många vårdverksamheter, säger Malin Sundström, programområdesansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan