Så tar Norrbotten tillvara på cancerpatienters idéer

För att förbättra cancervården har Region Norrbotten drivit ett projekt där patienter och närståendes förbättringsidéer utvecklar arbetssätt.

Så tar Norrbotten tillvara på cancerpatienters idéer

För att förbättra cancervården har Region Norrbotten i samarbete med Cancerrehabiliteringen på Sunderby sjukhus och Bröstcancerföreningen i norr drivit ett ettårigt projekt där patienter och närståendes förbättringsidéer utvecklar arbetssätt, produkter och tjänster. Nu är flera idéer under utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sedan 2014 har regionen en webbsida där medarbetare haft möjligheten att skicka in förbättringsförslag. En del av projektet har varit att även få patienter och närstående att upptäcka och använda den.

Kerstin Lindström, innovationsutvecklare Region Norrbotten.

– I samverkan med patientföreningar och medarbetare i vården har vi på olika sätt försökt att nå patienter med idéer. Framgångsfaktorer för att få engagemang är personliga möten, kreativa mötesplatser och sociala medier, säger Kerstin Lindström, innovationsutvecklare Region Norrbotten.

Hon berättar att en viktig del är att den som lämnar en idé också får möjligheten att vara med och utveckla den. Vill idéägaren inte vara med lämnas det som en öppen idé och den berörda verksamheten informeras.

– Bäst resultat får man om idéägaren, verksamheten och handläggaren tillsammans arbetar för att utveckla idén. De som godkänns tilldelas en handläggare som hjälper idéägaren genom idéprocessen. Ibland involveras övriga innovationsstödsystemet som finns i regionen exempelvis Almi företagspartner.

Under projekttiden har 25 idéer registrerats, några idéägare har lämnat in flera idéer. Ingen av idéerna har ännu implementerats i full skala, utan är fortfarande i utvecklingsfas.

I höstas ordnades också en idégala där idéägare, politiker och medarbetare inom vården träffades för att diskutera förbättringsidéer.

Projektet är en del av den strategi som regionen tillsammans med Norrbottens 14 kommuner tagit fram för brukar- och patientmedverkan. För tillfället pågår en utvärdering av projektresultatet och utifrån det tas beslut om en eventuell fortsättning.

”Svårt att anamma det nya synsättet”

Innovationsutvecklare Kerstin Lindström berättar att medarbetarna var positivt inställda till att delta i projektet med syfte att få fler patienter med cancerdiagnos och närstående att dela med sig av förbättringsförslag. Medarbetarna har deltagit i fokusgrupper, workshops och olika tester.

– Några har också själva skickat in idéer som nu börjat utvecklas.

Men det finns också utmaningar. Medarbetarna som deltog i projektet upplevde att det i vissa fall var svårt att prata förbättring med patienterna, framför allt de som de mötte akut eller i det palliativa skedet av sjukdomsförloppet.

– Både hos patienter och hos medarbetare kunde det vara svårt att anamma det nya synsättet på patientens roll som medskapare, säger Kerstin Lindström.

Några av idéerna som framkommit

* Under cytostatikabehandling får patienten ha på sig så kallade isvantar som skyddar fingertoppar och naglar från att ta skada av behandlingen. Men en kvinna upplevde att kylan gick in handlederna och gav en ihållande värk som höll i sig några timmar. Hon prövade handledsvärmare för att minska köldkänslan. Det visade sig att andra patienter också upplever obehag och i november testade cytostatikaenheten på Sunderby sjukhus i Luleå att använda sig av handledsvärmare.

* En annan idéägare kände ett stort behov av en bok med samlad information och inspiration efter att behandlingen avslutats. Nu tittar hon tillsammans med Bröstcancerföreningen på möjligheten att vara med när en sådan bok är utvecklas.

* En lättillgänglig broschyr om bröstcancer som man kan ge till vänner och familj. Även förslag på en serietidning för barn som förklarar vad bröstcancer är och hur behandlingar fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan