Sjukvården får ett gott betyg av patienterna

NPE De allra flesta är nöjda med den vård de får på sjukhusen. Men pandemin har satt sina spår när det gäller förväntningar och viljan att söka vård. Det visar resultaten från den nationella patientenkäten.

Sjukvården får ett gott betyg av patienterna
Patienterna är nöjda med den vård de får på sjukhusen. Foto: Adobe Stock

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning varit nöjda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Trots ett hårt tryck under pandemin har resultaten till och med förbättrats jämfört med den förra undersökningen från 2018.

Pandemin har satt spår

Majoriteten, drygt 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser och anger dessutom att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Det gäller alltså både besök i öppenvården och inskrivningar i slutenvården.

Fakta

Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Men pandemin har satt sina spår. Var tredje uppger att förväntningarna på att få vård vid behov har påverkats på grund av pandemin. Dryg 25 procent uppger dessutom att de undvikit att söka vård under coronapandemin.

Information kan bli bättre

Inom slutenvården ger patienterna goda omdömen för de flesta områden. Lite lägre omdömen får områdena information och kunskap samt delaktighet och involvering.

När det gäller öppenvården har patienterna mest positiva upplevelser kring området respekt och bemötande, men även med tillgänglighet. Minst positiva är de även här till information och kunskap. Men jämfört med föregående undersökning är detta ändå det område där resultaten förbättrats mest.

Äldre män mest positiva

Liksom i tidigare undersökningar finns det skillnader när det gäller kön och ålder. Generellt är män och äldre mer positiva.

Årets enkäten gick ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. 115 000 patienter besvarade enkäten för öppenvård och 40 000 besvarade enkäten för slutenvård. Alla resultat finns här.

Helhetsintryck alla regioner:

Gotland 93

Dalarna 92,6

Halland 92,6

Kalmar 92,4

Värmland 92,1

Västernorrland 91,8

Jönköping 91,8

Gävleborg 91,5

Jämtland 91,4

Skåne 91,3

Västerbotten 91,3

Östergötland 91,2

Örebro 91,1

Kronoberg 91

Norrbotten 91

Uppsala 90,7

Blekinge 90,5

Västmanland 90,4

Västra Götaland 90,3

Stockholm 89,8

Sörmland 89,5

Hämtar fler artiklar
Till startsidan