Streamteam kortar vårdtiden på akuten

Streamteam kortar vårdtiden på akuten

Snabb hjälp till de som bedöms kunna lämna sjukhuset snabbt, mer tid för de som behöver mest hjälp. Det är tanken bakom det nya arbetssätt som akutsjukvården vid Norra Älvsborgs sjukhus, NÄL, genomfört.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den vanliga prioriteringsordningen är att ta hand om de sjukaste först, medan de som har mindre akuta åkommor får vänta. Men det innebär också att den gruppen kan få vänta i många timmar, berättar Monica Olsson, vårdenhetschef på akuten.

Under tiden de väntar behöver de en plats, tillsyn och information om vad som händer. Genom att låta dessa personer passera genom akuten snabbare sparar man både tid och resurser som istället kan läggas på de som behöver mest vård.

Caroline Fruberg, utvecklare på akuten vid Norra Älvsborgs sjukhus, NÄL.
Caroline Fruberg, utvecklare på akuten vid Norra Älvsborgs sjukhus, NÄL.

Akutmottagningen vid NÄL är den största samlade akutmottagningen inom Västra Götalandsregionen. Tidigare hade de tre torg för olika typer av patienter, medicin, kirurgi och ortopedi. Under två veckor i januari testade de ett nytt arbetssätt där ett av torgen bland annat bemannas av ett streamteam, vars uppgift är att ta hand om de patienter som förväntas lämna akuten efter enstaka undersökning eller röntgen inom en och en halv timme. Fokus är att ha ett snabbt flöde så att patienten kan gå hem, eller komma vidare i vården utan att behöva vänta. Tanken är att detta arbetssätt även förbättrar flödet för övriga patienter.

– Vi utvärderar arbetssättet noga för att se till att mer akuta patienter inte påverkas negativt. Både patienter och personal är positiva och upplever en stor vinst, säger Caroline Fruberg, utvecklare på akuten.

De två pilotveckorna gav också goda resultat. Monica Olsson konstaterar att det är en utmaning att jobba med förändringar i en så stor organisation. Totalt jobbar 160 personer på akuten, dessutom tillkommer jourläkare från andra specialiteter.

– Kommunikationen blir väldigt viktig, både inför förändringen och under vägen då vi hela tiden gör justeringar för att anpassa arbetssättet till vår verksamhet. Inför pilotveckan informerade vi både via möten och foldrar, men alla är ju olika. Vissa vill ha detaljerad information tidigt, medan andra vill ta den informationen när man drar igång, säger Monica Olsson.

Om streamteam på NÄL

Läkare, sjuk- och undersköterskor arbetar i team och tar hand om de som efter triage bedöms kunna behandlas snabbt. Två akutläkare jobbar dagligen i teamet, en mellan 8 och 16 och den andra mellan 11 och 19.

Förändringen genomfördes under två pilotveckor i januari. Under dessa veckor sjönk vistelse­tiden på akutmottagningen med 10 procent, tid till läkare med 15 procent och tid till triage med 30 procent. Både patienterna och personalen är nöjdare än tidigare.

Gemensamma arbetssätt för akutvården

Inspirationen till förändringarna kommer från Sahlgrenska universitetssjukhusets arbete med att utveckla akutsjukvården. Tanken är att utveckla ett gemensamt koncept för akutmottagningar i Västra Götalandsregionen.

Förutom streamteam jobbar NÄL nu med att planstyra arbetet så att både patienter och personal har en dokumenterad plan för hur patienten ska behandlas, vilka prover som ska tas och vilka undersökningar som ska göras. Tydlighet och transparens ska underlätta för alla inblandade och om en röntgen exempelvis inte visar något så ska sköterskan kunna skriva ut patienten. Tanken är att arbetssättet ska bidra till att effektivisera och öka patientflödet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan