Träffsäker smittspårning med avloppsanalyser

Kvalitetssäkring För att förutsäga utvecklingen och inte minst belastningen på vården har regelbundna analyser av avloppsvatten gjorts på flera orter under pandemin. Men hur är träffsäkerheten på den här typen av smittspårning? Förvånansvärt hög är svaret i en färsk studie från Göteborg.

Träffsäker smittspårning med avloppsanalyser
Analyser av avloppsvatten har gjorts på flera orter under pandemin. Foto: Stock Adobe.

I Göteborg startade regelbundna mätningar och analyser av coronavirus i avloppsvatten i februari 2020. De veckovisa rapporterna har påvisat både graden av smittspridning i samhället och fördelning mellan olika typer av virus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Rapporterna grundade sig på samlade dagsprover av avloppsvatten från det kommunala vattenreningsbolaget Gryaab i Göteborg.

Virusövervakningen blev snabbt en indikator som kunde förutsäga belastningstoppar i vården. Höga halter av virus i avloppsvattnet följdes av att fler personer med covid-19 behövde sjukhusvård.

Slående precision

Men hur tillförlitliga är egentligen den här typen av mätningar och analyser?

I en studie från Göteborgs universitet som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften iScience framträder sambanden med slående precision.

Var och en av de fyra pandemivågorna under åren 2020 – 2022 uppvisar ett mönster där toppnoteringarna för sars-cov-2 i avloppsvattnet inom ett par veckor följdes av toppnoteringar för nyintagna patienter med covid-19 på sjukhus.

Ökat tryck på 1177

Men virustopparna följdes inte bara av hårdare belastning på sjukhusvården, utan förutsåg även ett ökat tryck på 1177 Vårdguiden. En till två veckor efter en virustopp i avloppsvattnet var det alltså fler som ringde in om akut andnöd.

– Studien visar att virusövervakning i avloppsvatten kan förutsäga utvecklingen av en pandemi och dess börda på flera olika delar av hälsosystemet, kommenterar Hao Wang, postdoktor på avdelningen för infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och studiens förstaförfattare.

Kvitto på samhällsnyttan

Heléne Norder, forskningsledare på Sahlgrenska akademin och studiens sistaförfattare, ser också resultatet som ett kvitto på samhällsnyttan med virusövervakning under pandemin.

– Den metod vi använder i Göteborg möjliggör även övervakning av andra virus, vilket ger oss unika möjligheter att snabbt påvisa pågående utbrott. Utöver sars-cov-2 kunde vi i Göteborg även påvisa förekomst av virus som sprids via föda eller vatten och utsöndras med avföringen, varav vissa orsakade utbrott, som vinterkräksjuka och astrovirus, bland barn under pandemin, förklarar hon.

Vidareutveckling av tekniken

Forskningsgruppen avser att fortsätta med analyser av olika virus i avloppsvatten så länge det finns forskningsmedel avsatt. I planeringen finns även en vidareutveckling av tekniken så att samtliga laboratorier som vill ha kontinuerlig virusövervakning kan utföra den.

– Detta skulle kunna leda till att fler virus övervakas i fler regioner för snabb identifiering av kommande utbrott och en effektiv och proaktiv nationell övervakning av pågående utbrott, säger Heléne Norder.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har även gjort avloppsvattenanalyser på ett dussintal andra orter.

Här finns artikeln.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan