Två nya forskarskolor för Nära vård

Nära vård Vetenskapsrådet har beviljat bidrag för två nya forskningsskolor på temat Nära vård. “Med en unik form av samverkan har vi målet att bidra till att utveckla vården” säger Mats Eriksson som ska leda Forskarskolan Nära vård.

Två nya forskarskolor för Nära vård
Mats Eriksson vid Örebro universitet ska leda Forskarskolan Nära vård. Foto: Örebro universitet

Nära vård innebär en stor omställning av vården. Patienten går från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva individer. Och man lägger dessutom större tyngd på att förebygga sjukdomar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en utlysning om forskarskolor för lärare inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har Vetenskapsrådet nu beviljat medel för två nya forskarskolor på området.

21,4 miljoner i finansiering

En av dem är Forskarskolan Nära vård. Det är ett samarbete mellan Örebro universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping University och Linköpings universitet. De har fått 21,4 miljoner kronor i finansiering.

– Omställningen av sjukvården medför att vi måste utbilda personal i hälso- och sjukvården som ska jobba på ett nytt sätt. Vi måste också forska om vad nära vård ska innehålla, men också om själva omställningen i sig, säger Mats Eriksson, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet.

Rekryterar tio doktorander

Han är projektledare och arbetar i forskarskolan tillsammans tre professorskollegor från de andra lärosätena. Utgångspunkten för projekten inom Forskarskolan Nära vård är individen, inte organisationen av sjukvården. Enligt Mats Eriksson saknas det forskning om patienternas inflytande över vården idag.

Forskarskolan Nära vård ska rekrytera ett tiotal doktorander som med start nästa vår.

Utbildar framtidens lärare

Den andra forskarskolan på temat Nära vård som nu fått finansiering av Vetenskapsrådet är SHIFT CARE – Svenska forskarskolan i Nära Vård för framtidens lärare inom hälso- och sjukvård. De har fått 37 miljoner kronor.

Karin Ahlberg, Göteborgs universitet. Foto: Malin Arnesson

– Att ansökan beviljats är en framgång för institutionen och för det regionala samarbetet. Nu har vi all möjlighet att utveckla kunskapsområdet Nära vård och utbilda framtidens lärare! Jag är så glad och stolt över de forskare som i samverkan gjort en ansökan som bedömts som excellent, säger Karin Ahlberg, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Samarbete i regionen

Forskarskolan kommer att ha sin hemvist vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet, men är samarbete mellan Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde.

Tanken är att utbilda minst 40 doktorander i omställningen till Nära vård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan