Västerbotten vårdar utan gränser

Digitalisering Var går gränsen för distansarbete inom vården? När kan det fysiska mötet inte ersättas av ett digitalt? Det är frågor som projektet Västerbotten utan gränser utforskar. Med drygt 4,7 miljoner från Vinnova går projektet nu in i nästa fas.

Västerbotten vårdar utan gränser
Läkare från Spanien möter patienter i Västerbotten.

På ett kontor i Malaga i Spanien arbetar spanska läkare på distans med att ta emot patienter och stötta verksamheter i Västerbotten. De kopplar upp sig mot Region Västerbottens nätverk och har samma digitala verktyg som används inom länet.

Läkarna ingår i projektet Västerbotten utan gränser som nyligen tilldelades 4,7 miljoner kronor från Vinnova för sitt fortsatta arbete.

– Vi vill tänja på gränserna och skapa en digital samarbetsyta där vi kan ta vara på kompetensen där den finns, oavsett om läkaren befinner sig i Spanien, i fjällen eller arbetar hemifrån, säger Virginia Zazo, överläkare och projektledare för Västerbotten utan gränser.

Möta patienter på distans

Med nya medel från Vinnova kan de därmed inleda projektets andra fas. Under projektets första fas har läkarna fungerat som ett stöd för konsultationer. Nu i den andra fasen vill man utveckla möjligheten att möta patienter på distans.

Här vill de bland annat testa tekniska lösningar för diagnostisk – att distansläkaren exempelvis med hjälp av en sköterska kan lyssna på patientens hjärta och lungor på distans.

Just nu ingår två hälsocentraler och ett äldreboende i Skellefteå i projektet.

Var går gränserna?

Virginia Zazo har själv erfarenhet av distansarbete då hon bodde i Australien samtidigt som hon var verksamhetschef för hud- och STD-kliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Hon förklarar att det är intressant att utforska gränserna för distansarbetet – är det tekniken, kulturen eller arbetssätten som sätter gränserna?

– Distansarbete utmanar våra tankar om behovet av fysisk närvaro. Därför är detta inte bara en teknisk utmaning. Det är kanske ännu mer en kulturell utmaning som ställer nya krav på både arbetssätt och ledarskap.

Pandemin har väckt intresset

Fördelen för patienterna med digital rådgivning och vård är särskilt stor i glesbygdsregioner där vården på så sätt kan bli mer tillgänglig och nära. Dessutom blir det enklare att rekrytera personal samtidigt som behovet av hyrläkare minskar.

Fakta

Västerbotten utan gränser

Projektet har pågått sedan 2018 med finansiering från Region Västerbotten. Sedan 2019 har man mottagit medel från Vinnovas UDI-program (utmaningsdriven innovation), som ska stötta projekt som arbetar med att lösa samhällsutmaningar. Nyligen stod det klart att projektet tilldelats drygt 4,7 miljoner kronor från Vinnova för de kommande två åren.

Men även om utgångspunkten i projektet varit att hitta sätt att behålla och rekrytera kompetens genom att öppna för distanslösningar, så har pandemin nu satt frågan i nytt ljus.

– Plötsligt har frågan blivit mycket mer relevant och vi har lärt oss att distansarbete faktiskt fungerar i vården. Jag tror att mycket som vi levererar i projektet kommer att vara till nytta i digitaliseringen av vården, både när det gäller arbete på distans men även i mötet med patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan