Leder kliniken på distans från Australien

Virginia Zazo, verksamhetschef för hud- och STD-kliniken på Norrlands universitetssjukhus, leder kliniken på distans från Australien.

Leder kliniken på distans från Australien

Hej Virginia Zazo, verksamhetschef för hud- och STD-kliniken på Norrlands universitetssjukhus, som från och med mitten av januari leder kliniken på distans från Australien.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vad är anledningen till att du leder på distans?

– Att jag och min familj tillfälligt har flyttat till Brisbane i Australien. Min man har fått en forskningstjänst på en australisk institution, CSIRO. (Manuel Gonzalez, kardiolog vid Hjärtcentrum på Norrlands universitetssjukhus som dessutom fortsätter sitt samarbete med Stenbergska hälsocentralen i Lycksele och är videostöd för hjärtpatienter på distans. Reds anm.) Detta ledde till en fråga kring min nuvarande tjänst och vidare till ett intressant projekt om att leda på distans, är det möjligt inom HSV? I så fall, vilka förutsättningar krävs?

Hur kommer du att arbeta rent praktiskt?

– I princip kommer jag att jobba på deltid, administrativt på morgnarna här då mina medarbetare i Umeå sover och sedan via uppkoppling på kvällen för olika möten och handledning.

Hur sker möte med patienterna?

– Vi har skissat på två olika alternativ, antingen via telemedicin då det är förmiddag i Umeå och kvällspass för mig. Eller via bakjour som stöd till underläkarna, då kommer vi att prova en robot som stöd som jag kan styra härifrån och ha kontakt med patienterna genom en Ipadskärm.

Vilka kommer att bli de största utmaningarna?

– Kommunikation och att hantera ensamheten.

Hur har responsen från medarbetarna varit?

– Väldigt positivt. En utmaning som kan ge positiva konsekvenser till gruppen och till kliniken.

Hur ska lösningen utvärderas?

– Genom två olika medarbetarenkäter, patientenkät och mina egna reflektioner, plus verksamhetsresultat, det vill säga produktivitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan