Uppkopplade ambulanser ska hjälpa strokepatienter

Ett nytt projekt i Västra Götaland ska ge strokepatienter snabbare hjälp med hjälp av uppkopplade ambulanser.

Uppkopplade ambulanser ska hjälpa strokepatienter

För stötta ambulanspersonal att omgående kunna ställa rätt diagnos vid misstänkt stroke och bedöma vilket sjukhus patienten ska transporteras till kan videoteknik vara till hjälp. Ett pågående projekt i Västra Götaland har utvecklat en teknik där rörliga bilder från en fast videokamera i ambulansen skickas till regionens strokebakjour som kan hjälpa ambulanssjukvårdarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det blir möjligt för neurologisk expertis att med videostöd tillsammans med ambulanspersonalen bedöma patienten och besluta om vad som är den lämpligaste vårdprocessen. Detta bidrar då även till en mer jämlik vård – oavsett kön, etnicitet eller var patienten befinner sig, så får alla liknande förutsättningar. Idag får till exempel allvarligt sjuka strokepatienter som befinner sig långt ute i regionen inte bästa möjliga behandling. Kan patienten på kortast möjliga tid komma under rätt behandling så ökar chansen för att kunna återgå till ett normalt liv, säger Bengt Arne Sjöqvist, Professor of practice, Chalmers, samt programansvarig för Prehospital ICT Arena, PICTA, som leder projektet.

– Förutom det positiva för den drabbade, innebär detta också minskade samhällskostnader för vad som är vår tids mest kostsamma somatiska sjukdom.

Medverkar i projektet gör också Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs sjukhus. Tekniken har ännu inte tagits i bruk, men simuleringsförsök har inletts.

TEXT: Mattias Boström

Hämtar fler artiklar
Till startsidan