Ny bok ger inspiration i arbetet med SIP

Läsvärt Fanny Eklund och Sanna Halfdan vill sporra och ge hopp i arbetet med SIP, samordnad individuell plan. I en ny bok ger de läsaren konkret och praktisk vägledning genom hela processen.

Ny bok ger inspiration i arbetet med SIP
Författarna, Sanna Halfdan och Fanny Eklund.

Hur kan man få alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra? De flesta är överens om att en SIP är det bästa för individen som behöver samordnat stöd, liksom för närstående.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Men många som arbetar med de här frågorna tycker att SIP är komplicerat och svårt.

Vill ingjuta hopp och mod

Det vill socionomerna Fanny Eklund och Sanna Halfdan råda bot på. De har därför skrivit handboken SIP – samordnad individuell plan. Mötet, planeringen, processen. Det är en konkret och praktisk bok som utgår från författarnas egna erfarenheter.

SIP – samordnad individuell plan. Mötet, planeringen, processen.

– Vi vill peppa läsaren och ingjuta lite hopp och mod att våga, för vinsterna är stora, både för huvudpersonen och de som jobbar med dem, säger författarna som båda har arbetat som SIP-samordnare med såväl strategiska samverkansfrågor som med att praktiskt leda eller stödja SIP-processer.

Tar avstamp lagstiftning

I boken tar författarna avstamp i lagstiftning och det förberedande arbetet. Hur utformar man exempelvis en kallelse så att den blir tydlig för alla inblandade och vad ska man tänka på vad gäller anpassningar?

Vidare beskriver de hur ett möte, med allas olika roller, går till rent konkret och hur mötet utmynnar i en samordnad individuell plan. Allt åskådliggörs med tydliga exempel.

Tips för mötesledaren

Läsaren får dessutom en fördjupad beskrivning av hur man som mötesledare kan förbereda och genomföra mötet på bästa sätt för att skapa delaktighet och struktur, även när mötet inte går som man tänkt. Författarna tar även upp hur organisatoriska förutsättningar kan försvåra för eller bidra till samverkan.

Boken vänder sig i första hand till de som i sin yrkesroll har kontakt med personer som har behov av stöd från flera olika håll eller för de som arbetsleder dem, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård eller skola och elevhälsan. Även de som själva har behov av en SIP, eller närstående, kan ha nytta av boken.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan