Digital tavla har öppnat för mer flexibla arbetssätt

Digitalisering Högre patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och sparad tid. Det är några av effekterna som vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus noterat sedan whiteboardtavlorna för patientplanering ersatts av digitala skärmar kopplade till journalsystemet.

Digital tavla har öppnat för mer flexibla arbetssätt
Kim Rangemo, Carina Morén och Pia Hammarqvist framför den digitala priotavlan på Norrtälje sjukhus.

Det var under förra året som arbetet med ”projekt priotavlan” drog igång. Den gamla analoga whiteboardtavlan skulle bort och ersättas med en digital skärm. På så vis skulle det bli lättare att säkerställa att rätt och aktuell information alltid finns tillgänglig i den dagliga patientplaneringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Jag kände till att andra sjukhus redan arbetade på liknande sätt, och föreslog efter ett studiebesök på Danderyds sjukhus att vi skulle prova även hos oss, berättar Pia Hammarqvist, kvalitetsutvecklare på Norrtälje sjukhus.

Bättre patientsäkerhet

Nu, ett år senare, är det digitala arbetssättet etablerat. Enligt Pia Hammarqvist har det gett positiva effekter på flera plan.

– Framför allt ser vi vinster i form av förbättrad patientsäkerhet. Det gamla systemet, när all information om de inskrivna patienterna noterades för hand på stora whiteboardtavlor inne på avdelningsexpeditionen, hade flera brister. Det fanns bland annat risk för att information av misstag suddades bort, eller att magneter som användes som markeringar kunde halka ner och hamna på fel rad, säger Pia Hammarqvist.

Ökar tillgängligheten till informationen

En viktig orsak till att man ville lämna det analoga systemet var att man såg fördelar med att koppla ihop informationen på tavlan med journalsystemet. Men fördelarna med systemet är fler än så.

Den digitala tavlan visar till exempel uppgifter om patienternas vårdbehov, eventuell specialkost, planerad utskrivning och planerade undersökningar. Här finns också möjlighet att visa vårdlag, bemanning och schemaläggning.

När informationen nu är digital kan därför alla yrkeskategorier som arbetar med patienterna på sjukhusets vårdavdelningar se uppgifterna direkt i sin dator.

Större möjligheter till distansarbete

Det innebär att läkare kan göra prioriteringar på distans, något som både sparar tid och underlättar arbetet på plats. Även dietister kan läsa in sig på patienterna hemifrån, vilket även innebär att de till viss del kan arbeta på distans.

Att snabbt kunna få översikt över avdelningarnas beläggning och patienternas vårdtyngd underlättar också när arbetsterapeuter och fysioterapeuter planerar sin dag.

Digitala morgonmöten

TV-skärmen har dessutom blivit lite av en digital anslagstavla där det är lätt att posta aktuell information i form av notiser liknande post it-lappar. Det har varit användbart under pandemin, när man varit tvungen att ändra rutiner och rekommendationer ofta och med kort varsel.

Under pandemin utvecklades också sjukhusets korta morgonavstämning så att det numera är helt digitalt. Det gör att fler kan delta och snabbt få en aktuell bild av plats- och personalläget på hela sjukhuset.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan