Förebyggande arbete kräver jämlikhetsfokus

Sverige är ett av de länder med högst medellivslängd men hälsan är inte jämnt fördelad mellan socioekonomiska grupper och kön.

Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder är sex år längre för män med högskoleutbildning jämfört med män med grundskoleutbildning, för kvinnor är skillnaden fem år. En möjlig förklaring är olika levnadsvanor. Det visar rapporten Förebygga för att överbrygga? Jämlikhet i hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete mot ohälsosamma levnadsvanor från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publicerades i slutet av december.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, men hälsan är inte jämnt fördelad mellan socioekonomiska grupper och kön. Om vårdens förebyggande arbete ska kunna bidra till regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation behövs ett systematiskt jämlikhetsfokus.

Rapporten pekar på att vårdens förebyggande arbete behöver anpassas och utvecklas, om inte det sker är risken att klyftorna ökar än mer. Vårdanalys har tagit fram en modell för att analysera och utveckla det förebyggande arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan