Först med strategi för patientinflytande

Kalmar har som första landsting arbetat fram en strategi för patientmedverkan i utvecklingen av vården. Målet är att patienterna ska vara delaktiga i utformningen av vård och behandling genom hela vårdprocessen.

Först med strategi för patientinflytande

Kalmar har som första landsting arbetat fram en strategi för patientmedverkan i utvecklingen av vården. Målet är att patienterna ska vara delaktiga i utformningen av vård och behandling genom hela vårdprocessen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi har bjudit in patienter i våra utvecklingsarbeten länge men vi har inte haft någon systematik, exempelvis för när du ska medverka, vad vi förväntar oss att de ska bidra med, eller hur vi kan ersätta dem, säger Anna Olheden, samordnare för landstingets arbete med strategi.

Att det inte funnits en modell för ersättning har bland annat fått till följd att det varit svårt att få med arbetsföra personer.

Ett omfattande arbete har lett fram till att det idag finns en tydlig strategi för patientmedverkan, som omfattar fyra perspektiv; den egna hälso- och vårdsituationen, utveckling av sjukvården, medverkan i ledningen och inflytande i den politiska processen.

Det innebär bland annat att patientföreträdare ska vara med från start i varje förbättringsprojekt och i landstingets sjukvårdsledning, och har ett tydligt uppdrag där beskrivning av syfte, mål och roller finns med. Dessutom har en ersättningsmodell tagits fram i år som innebär 222 kronor i timmen plus kompensation för resa.

Just nu pågår ett arbete med att bygga upp en så kallad intressebank med individer som vill delta.

– Det är svårt att hitta folk som vill ställa upp men i takt med att vi etablerar vårt arbetssätt så tror vi att fler kommer att ansluta.

De patienter som anmäler intresse intervjuas för ta reda på vad de kan och vill bidra med. För att ge var och en goda förutsättningar att göra en bra insats är det viktigt att de ska ha passerat den akuta fasen av sin sjukdom, för att kunna lyfta blicken över sin egen situation.

Under 2016 sjösätts en länsövergripande modell för patientmedverkan, syftet är att strukturen för patientmedverkan ska se likadan ut i hela regionen.

Bildtext: Landstinget Kalmar har tillsammans med patient- och närståendeföreningar utvecklat landets första strategi för patientmedverkan. Från vänster: Anna Wahlstam, Lennart Magnusson, Ylva Gorton, Per Ingvarsson, Carolina Högström, Helena Slottner, Lillemor Broling, Marianne Westring Nordh, Leif Knutsson, Anna Olheden.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan