Mobil flyktingvård möter behoven

Mobil flyktingvård möter behoven

För att öka tillgängligheten för flyktingarna i Västmanland jobbar man sedan 2011 med en samlad asylhälsa plus en mobil enhet, som tar sig ut till mottagningar runt om i länet. De mobila teamen utgår från den den centrala Asyl- och integrationshälsan i Västerås, som samordnar samtliga hälsoundersökningar och sjukvård till asylsökande i landstinget. Teamet består av sjuksköterskor, barnmorskor, bvc-personal, kuratorer och läkare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi funderade över hur vi skulle kunna erbjuda en likvärdig vård till alla i länet, och därför tog vi initiativet till den mobila satsningen, säger Pia Carlsson, verksamhetsutvecklare.

Idag finns, förutom den centrala mottagningen i Västerås, fasta filialer i Fagersta och Arboga, som håller öppet måndag till fredag, samt en filial i Västerås för enbart hälsoundersökningar. Samtidigt  besöker den mobila verksamheten vårdcentraler på andra orter, som Norberg och Skinnskatteberg. Speciellt med Asyl- och integrationshälsan, i jämförelse med en vanlig vårdcentral, är att personalen har särskild kunskap om målgruppen, exempelvis när det gäller kulturella skillnader, ovanliga sjukdomar och psykisk ohälsa på grund av trauma.

Sedan satsningen startade har flyktingströmmen blivit större och kring årsskiftet 2015-2016 ökade antalet flyktingar från 2500 till 6000 på fyra månader, och belastningen blev stor.

En av åtgärd blev att anställa personal fast i Arboga och Fagersta, där man tidigare hade använt personal från mottagningen i Västerås, samt skriva över patienter med permanent uppehållstillstånd till andra vårdcentraler i länet.

Sedan i höstas har asylmottagningens personalstyrka ökat från 22 till 35, och fler ska anställas inom kort.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan