Kvalitetsledningssystem förutsättning för värdebaserad vård

– Kvalitetsledningssystemet skapar ordning och reda i vår organisation, det möjliggör fokus på hög kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Det ger förutsättningar för att alla medarbetare vet vad de ska göra och när så ska ske. Det har hjälpt oss att skapa ett bra arbetssätt, en förutsättning för att kunna driva ett arbete enligt värdebaserad vård framgångsrikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Alexandra Karström, kvalitetsansvarig inom plastikkirurgi och käkkirurgi på Akademiska sjukhuset och Gunilla Nygård, verksamhetschef.
Alexandra Karström, kvalitetsansvarig inom plastikkirurgi och käkkirurgi på Akademiska sjukhuset och Gunilla Nygård, verksamhetschef.

Det säger Alexandra Karström, kvalitetsansvarig inom plastikkirurgi och käkkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Akademiska har arbetat enligt värdebaserad vård sedan 2013. Verksamheten Plastikkirurgi och käkkirurgin började arbeta aktivt enligt Iso 9001 och den utökade standarden för hälso- och sjukvården SS-EN 15224 i början av 2015 och är sedan knappt ett år certifierade. För tillfället arbetar de med att se över hur de motsvarar kraven i de nya versionerna av de båda standarderna.

I arbetet med ledningssystemet har de processkartlagt vårdflöden, varav några av dem drivs inom ramen för värdebaserad vård. Kartläggningen görs i multiprofessionella vårdteam och där fastställs vårdflödet, vem som gör vad och när med hjälp av rutiner och arbetsbeskrivningar. Men även kliniska utfallsmått, procesmått, största kliniska riskerna för patienter samt vilka som är viktiga samarbetspartners i vårdprocessen. Kartläggningen definierar hur arbetet planeras för att ge rätt resurssättning och kunna möta behoven.

– Vi ser en stor fördel med ledningssystemet i botten då det lägger en grundbas för hela verksamhetens arbetssätt, inte bara en specifik patientprocess. Det kan bli divergerande effekt om man inte har ett fundament, säger Gunilla Nygård, verksamhetschef på plastikkirurgi och käkkirurgin på Akademiska.

Hon pekar även på vilket värdefullt verktyg internrevisionerna är för att både följa upp hur arbetet drivs enligt processkartläggningen och involvera alla medarbetare i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan