Back to basic med värdebaserad vård

Back to basic med värdebaserad vård

Akademiska sjukhuset i Uppsala arbetade tidigare till stor del enligt Lean, men för fem år sedan började diskussioner om vad de själva, och svensk vård i ett större perspektiv, är bra och mindre bra på. Med sig hade de också Maciej Zarembas artikelserie om New public management och canceranhöriga Britt-Marie Ahrnells debattinlägg om sjukvårdens stuprör. Diskussionerna mynnade ut i arbetssätt enligt värdebaserad vård.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.
Morten Kildal, överläkare på Brännskadecentrum och projektledare för Värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.

– Vi har i svensk sjukvård hög medicinsk kvalitet till rimliga kostander i internationell jämförelse. Det vi däremot är sämre på att skapa är trygghet för patienten genom hela vårdkedjan. Vi saknar ofta helhetsperspektiv och har problem med tillgänglighet och patientdelaktighet. Vi insåg att vi kan arbeta mer för att förbättra våra arbetssätt och öka samverkan med patienterna och mellan professioner, kliniker, sjukhus och primärvård, berättar Morten Kildal huvudansvarig för värdebaserad vård på Akademiska.

Värdebaserad vård på Akademiska handlar inte om att ändra organisationsstrukturen eller om ersättningssystem. Morten Kildal beskriver arbetet som ”back to basic”, att ytterligare stärka fokus på vad som är viktigt för patienten men också att utgå ifrån professionerna genom samlade kompetensteam på patientgruppsnivå. Idag arbetar allt fler inom sjukhuset med förbättringsarbete i tvärprofessionella team tillsammans med patientrepresentanter.

Värdebaserad vård handlar också om att ytterligare förbättra den medicinska kvaliteten genom evidensbaserad vård.

– Vi har fantastiska kvalitetsregister i Sverige men behöver ofta registrera i fler olika, med olika inloggningsuppgifter och på olika plattformar. Och sällan får teamen som jobbar med patienterna i vardagen möjlighet att på ett enkelt sätt se vad resultaten visar och lära av dem. En viktig del är att göra det enklare att föra ut den kunskapen till teamen på golvet och se hur vi kan förbättra oss med hjälp av den. Här är bristerna i nuvarande it-system ofta en begränsning och det är en stor utmaning att visualisera kvalitetsdata som är viktiga för patienterna på ett enkelt och smidigt sätt.

Den tredje delen för Akademiskas arbete enligt värdebaserad vård handlar om styrning och ledning där Morten Kildal berättar att de valt att stärka specialiteterna ochverksamhetsområdena. Idag sitter verksamhetscheferna i ledningsgruppen och har viktig del i att stötta patientprocessledarna.

Morten Kildal berättar att de har jobbat enligt principen ”slower is faster” eftersom det tar tid och resurser att skapa förutsättningar för att arbeta teambaserat med patientdelaktighet. I en vardag med personalbrist och vårdplatsbrist där medarbetare inte känner att de har tid att sätta sig ner och mötas i team gäller det att organisationen är tydlig med prioriteringar.

– Det måste göras i en takt som organisationen mäktar med. Och när man gjort det tillräckligt länge blir det ett arbetssätt, en kultur.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan