Virtuella hälsorum överbryggar distans i Jämtland

I Region Jämtland Härjedalen är avstånden långa. Nu testas virtuella hälsorum för att minska resorna.

Virtuella hälsorum överbryggar distans i Jämtland

I Region Jämtland Härjedalen är avstånden långa. 2012 drog primärvården i regionen igång ett förbättringsarbete där fler och fler digitala lösningar används. Primärvårdschef Anna Granevärn berättar att de tidigare led av dåliga processer och patientsäkerhetsrisker.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Primärvårdschef Anna Granevärn.
Primärvårdschef Anna Granevärn.

Förbättringsarbetet startade med att de satte upp en processkartläggningsgrupp som gick igenom patientens flöde genom hälsocentralen. Det visade sig att den absolut största flaskhalsen var själva ingången till primärvården. Patienter med livshotande tillstånd kunde få sitta i väntrummet i flera timmar innan de undersöktes. En idé om att starta en öppen mottagning för akuta händelser blev ett stort orosmoment för många medarbetare men har slagit väl ut och idag har vårdcentralerna både en tidsbokad mottagning och en öppen akutmottagning.

Nyligen har också virtuella akutrum öppnat på prov på tre hälsocentraler. Akutrummen gör det möjligt att koppla upp sig mot läkare på annan ort som kan undersöka patienterna, göra bedömningar och stötta hälsocentralernas medarbetare.

– Främst kvällar och helger kan man behöva åka långt för att träffa läkare och vid akuta händelser är det inte alltid bra väder för helikoptertransporter. Nu träffar alla som söker akut ett triageteam med sjuksköterska och undersköterska. De är ett bra beslutsstöd för både läkare på plats och på distans, berättar Maria Carlund, verksamhetschef på Funäsdalens hälsocentral.

En viktig förutsättning för att arbetet ska fungera väl är det digitala journalkomplementet Akutliggaren som de har tagit fram. Här finns all information samlad på ett ställe och når alla professioner. I Akutliggaren kan triageteamet också skicka notiser till läkaren istället för att ringa denne. Via ett färgkodsystem anger de om det är akut, brådskande eller avvaktande.

– De virtuella rummen skapar en hög tillgänglighet till öppna mottagningar året runt och med hjälp av en sjuksköterska på plats kan en läkare kan en läkare på distans arbeta mot tre hälsocentraler samtidigt. Ett av våra krav på tekniken är att det ska vara enklare att använda än att läsa manualen. Det ska vara en knapp och ett trivsamt verktyg som inte stör vårdmötet, säger Maria Carlund.

Arbetet ska utvärderas men Anna Granevärn och Maria Carlund pekar redan nu på effektivisering gällande läkarnas tid och ökad patientsäkerhet när patienter undersöks och förbereds direkt av triageteamet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan