Superanvändare förenklar införandet av digitala arbetssätt

Superanvändare förenklar införandet av digitala arbetssätt

Rehabcenter Sfären på Bräcke Diakoni ingår i ESF-projektet Famnas kompetensforum i E-hälsa. För att bygga in kompetens om e-hälsa i organisationen har de valt att satsa på superanvändare som stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sekreterare och e-hälsocoach Gunilla Wahlström berättar att en analys i början av projektet visade att en stor andel medarbetare hade behov av utbildning i digitala system och kände sig otrygga. Det fanns en önskan om medarbetare med mer kunskap som kunde stötta och lära de andra medarbetarna.

Gunilla Wahlström, sekreterare och e-hälsocoach på Rehabcenter Sfären, Bräcke Diakoni.
Gunilla Wahlström, sekreterare och e-hälsocoach på Rehabcenter Sfären, Bräcke Diakoni.

– Det finns en stark vilja bland medarbetarna att lära sig systemen och att vara med och utveckla de digitala arbetssätten, men ofta saknas utbildning när ny teknik förs in, säger hon.

Utifrån en kravprofil fick alla medarbetare söka om att bli superanvändare. Idag agerar fyra superanvändare inom verksamhetens två fokusområden: ekonomi/statistik och patientjournal/statistik. De får två timmar i veckan avsatt och deras arbetsuppgifter är att leda och stödja arbetsgrupperna och förankra arbetet i verksamheterna. De ansvarar också för utveckling av dokumentation och statistik.

Rehabcenter Sfären befinner sig nu mitt i genomförandefasen med basutbildning i digitala arbetsverktyg som journalsystem och dokumentation. Tanken är att sedan fortsätta med utbildningar inom Officepaktetet och det digitala kvalitetsledningssystemet.

– Det har varit en fördel med superanvändarnas riktade uppdrag och att de fått avsatt tid. Samtidigt har vi sett svårigheterna med att få frivilliga att engagera sig och att superanvändarna hade olika nivåer av kunskaper och erfarenheter. I juni ska vi utvärdera arbetet och se hur vi ska gå vidare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan