Skånes Universitetssjukvård lägger om verksamhetsutvecklingen

Lösningen på vårdplatskrisen är inte att flytta ut specialister till primärvården, utan att öka samarbetet mellan vårdgrenar.

Skånes Universitetssjukvård lägger om verksamhetsutvecklingen

Lösningen på vårdplatskrisen är inte att flytta ut specialister till primärvården. Istället handlar det om att öka samarbetet mellan vårdgrenar och att utgå från olika patientgruppers behov. Det lyfts fram i rapporten Från flytt till förändring – en studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne från stiftelsen Leading Healthcare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Under två år följeforskade stiftelsen Skånes universitetssjukvårds styrgrupps försök med att flytta specialistläkare till primärvården. Regionens ersättningssystem premierar andelen patienter som söker vård i primärvården istället för på sjukhus. Men förändringarna slog inte så väl ut.

Karin Träff Nordström, divisionschef på Skånes Universitetssjukvård och ansvarig för Styrgruppen för integrerad vård.
Karin Träff Nordström, divisionschef på Skånes Universitetssjukvård och ansvarig för Styrgruppen för integrerad vård.

– Den ideologiska idén om att vi får bättre vård om vi flyttar ut specialister håller inte. Dessa specialister har ofta varit med och byggt upp en mottagning med bra flöden, att bryta ut en person ur sitt sammanhang någon gång i veckan är mindre effektivt än vad vi trodde. Jag tror mycket mer på att hitta bättre sätt att prata med varandra och dela kunskap, säger Karin Träff Nordström, divisionschef på Skånes Universitetssjukvård och ansvarig för Styrgruppen för integrerad vård som från början hette Vård på rätt vårdnivå.

Hon berättar att även styrgruppens namnbyte visar på ett nytt synsätt. Från att prata vårdnivåer, där man lätt snubblar på hierarkier, handlar det om integreringslösningar för att skapa bästa möjliga vård utifrån patientens behov.

I försöket med specialistutflyttning visade det sig att medarbetarna från de olika verksamheterna hade olika syn på, och intresse för, varandras arbete och kommunikationen brast. Olika journalsystem och tekniska hjälpmedel försvårade också arbetet. Att de olika systemen som används av sjukhusen, primärvården och kommunen inte kommunicerar, är enligt Karin Träff Nordström ett grundläggande problem för bättre samarbete mellan vårdgrenar.

– Tröskeln för att samarbeta runt enskilda patienter och skapa rutiner för hur vi ska jobba tillsammans blir väldigt väldigt hög. Det är också ett kulturproblem med bristande förståelse och respekt för varandras arbete mellan sjukhus och primärvård.

Regionen gjorde även två andra förändringsförsök, ett med fokus på teamarbete med blandade professioner och större samverkan med andra delar av vårdkedjan. Och ett med fokus på behovsanpassat vårdutbud med hjälp av datadrivet förbättringsarbete.

– Vi har lärt oss att vi behöver ha annat fokus när vi förändrar vårt arbetssätt. Vi behöver utgå från patienternas behov, inte springa på ekonomiska styrmodeller. En stor lärdom är att vi först behöver analysera problemen, inte gå direkt på lösningarna, konstaterar hon.

Breddar begreppet kontinuitet

Utifrån rapporten Från flytt till förändring – en studie av verksamhetsutveckling i Region Skåne och förvaltningens egna lärdomar lägger Styrgruppen för integrerad vård för tillfället upp en handlingsplan för hur de ska arbeta. Målet är att hjälpa och vägleda verksamheter som vill utveckla och förbättra samarbeta med andra delar i vårdkedjan och jobba med integreringsprocesser. Styrgruppen tittar bland annat över it-lösningar, samverkansprojekt och processer som kan främja detta. Ett arbete som har kommit igång handlar om kontinuitet. Utifrån workshops med bland annat chefer och patientföreträdare har de tagit fram en vägledning där de breddar begreppet kontinuitet.

– Många tänker att patienten alltid ska träffa samma läkare, men det fungerar inte i praktiken. Vi tänker att att det finns annat än just läkaren som kan stå för kontinuitet, exempelvis kontinuitet i information eller att någon annan yrkesroll står för kontinuiteten, förklarar Karin Träff Nordström, divisionschef på Skånes Universitetssjukvård och ansvarig för Styrgruppen för integrerad vård.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan