Multistöd underlättar vardagen

Nytt digitalt stöd för patienter med kognitiv svikt larmar vid översvämning och fall.

Foto A-C Persson
– Det finns ett behov att ett multifunktionellt stöd för personer med kognitiv svikt, säger Ann-Christine Persson, arbetsterapeut, Danderyds sjukhus.

Om befolkningsutvecklingen i västvärlden fortsätter som den gör nu, kommer antalet 80-åriga medborgare ha fördubblats till 2050 jämfört med idag, visar forskning. Det betyder i sin tur att personer med minnesstörningar, så kallad kognitiv svikt, kommer att bli allt vanligare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det EU-finansierade projektet ”Smart Assisted Living involving Informal careGivers, Salig++, utvecklar ett multifunktionellt hjälpmedel som stöd i vardagen för patientgrupper med kognitiv svikt, men också för deras anhöriga och vårdpersonal. Ann-Christine Persson, arbetsterapeut, presenterade arbetet på Forskningens dag på Danderyds sjukhus i förra veckan.

– Vi har sett att det finns ett stort behov av ett hjälpmedel med flera funktioner samlade, säger hon.

Utöver en videolösning för kommunikation med exempelvis vårdpersonal, erbjuder plattformen sensorer som kan fästas på patientens medicindosett, och sedan larma om medicinen inte har tagits. Andra sensorer kan placeras i badrum och informerar via sms om det blir översvämning. Ytterligare en funktion registrerar kroppsrörelser och larmar vid fall.

Projektet pågår mellan 2013 och 2016 och i dagsläget har man tagit fram en prototyp på en digital plattform, som ska kunna stödja patienten inom flera områden.

Fakta Salig ++

I projektet deltar, förutom Danderyds sjukhus, tekniska universitet och företag från Polen, Luxemburg, Spanien och Holland. Budgeten är fyra miljoner Euro, innovationsmyndigheten Vinnova finansierar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan