Ny forskarskola utforskar lösningar för Nära vård

Nära vård Nu startar ytterligare en forskarskola inom Nära vård, denna gång i Norrbotten. Åtta doktorander ska utforska frågor som blir pusselbitar i lösningen på dagens utmaningar och framtidens vård.

Ny forskarskola utforskar lösningar för Nära vård
I projektledningsgruppen för forskarskolan Nära vård ingår representanter från Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten står bakom satsningen på den nya forskarskolan som startar i början av nästa år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Demografi som liknar Japan

Doktoranderna ska bidra till det nationella omställningsarbetet för Nära vård som i grunden handlar om den demografiska utmaningen – att allt färre ska klara av att vårda fler äldre.

– Norrbotten har en demografi som liknar Japans med en åldrande befolkning. Just därför behöver vi i vår region vara ledande i omställningen. Hur ska vi klara välfärdsuppdraget? Vi behöver finna nya lösningar. Det är där forskningen kommer att bidra med sin del, i ett pussel där varje bit är värdefull, säger Karin Zingmark, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Samarbete mellan regionen och universitetet

Forskarskolan kommer att ha sin bas vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Förutom de åtta doktoranderna innebär forskarskolan ett utvecklat samarbete mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet med en gemensam forskningsmiljö.

Omställningen till Nära vård är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det innebär ett förändrat arbetssätt med fokus på personen. Insatserna ska samordnas och anpassas utifrån individens behov och förutsättningar, med primärvården som nav.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan