Så funkar Gröna korset

Så här funkar Gröna korset som Södra Älvsborgs Sjukhus utvecklat.

Det har vunnit ett kvalitets- och innovationspris, är nominerat till Götapriset och är i sin enkelhet ett genialt verktyg för arbetet med patientsäkerhet och -kultur. Så här funkar Gröna korset som Södra Älvsborgs Sjukhus utvecklat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

1. Personalen på enheten samlas till ett möte en gång per dygn där var och en får svara på frågan: Har vi haft några risker eller har det inträffat några vårdskador det senaste dygnet? Diskussionen kan röra strul, risker, arbetsmiljöproblem eller vad som gjorde att det gick bra under dygnet. Gruppen enas om hur det ska hanteras; föras in i avvikelsehanteringssystemet eller bli en del av det dagliga förbättringsarbetet.

2. Dagens datummärkta ruta på korset fylls i, röd (allvarlig vårdskada), orange (vårdskada), gult (risk för vårdskada) eller grön (skade- och riskfri dag). Målet är att en månad ska bli helt grön, därav namnet. För småstrul eller händelser som inte är så allvarliga att de bör rapporteras används ett pinnsystem. Händer samma sak upprepade gånger blir det en avvikelse.

3. Allt som rör vårdskador eller risker dokumenteras på en lista med datum, vad som har hänt och vem som ansvarar för att rapportera detta i avvikelsesystemet. Listan sätts upp bredvid gröna korset så att alla kan se och ta del av den.

4. Enkla åtgärder vidtas på en gång, andra antecknas på förbättringstavlan där det finns regelbunden tid avsatt varje vecka för att jobba vidare med förslagen enligt en klassisk förbättringsprocess med problemlösning, åtgärd och uppföljning. Mer omfattande förbättringsförslag går vidare till nästa instans.

5. Dokumentationslistan sammanställs en gång per månad och stäms av vid arbetsplatsträffar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan