SÄS tar med patienterna i förbättringsarbetet

I dagsläget har drygt hälften av Södra Älvsborgs sjukhus 130 avdelningar kommit igång med Gröna korset

SÄS tar med patienterna i förbättringsarbetet

När Södra Älvsborgs sjukhus första pilot med Gröna korset drog igång på kirurgkliniken 2011 väckte det snabbt intresse hos andra avdelningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Medarbetarna såg mervärdet och verktyget fick lätt spridning på sjukhuset, berättar vårdutvecklare Katherina Hansson som är den som utvecklat metoden och arbetar med att implementera metoden.

I dagsläget har drygt hälften av sjukhusets 130 avdelningar kommit igång med Gröna korset och ambitionen från sjukhusledningen är att hela sjukhuset ska vara igång innan årets slut.

Det första pilotprojektet för nästa steg i arbetet är dock redan igång. Nu handlar det om att involvera patienter, vårdnadshavare och anhöriga i processen.

– Vi vill få med patienternas perspektiv i förbättringsarbetet, vilka tankar och reflektioner de har, hur de ser på den hjälp de fått. Idag tar vi sådana samtal när det handlar om vårdskador, men här kan vi utveckla den processen ännu mer. Patientsäkerhet är ju något man arbetar med tillsammans, framhåller Katherina Hansson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan