Socialt kapital avgörande för att lyckas med förbättringsarbetet

Socialt kapital är en förutsättning för att förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården ska lyckas och bli hållbart, visar en avhandling.

Socialt kapital är en förutsättning för att förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården ska lyckas och bli hållbart. Det lyfter Marcus Strömgren, industridoktorand vid KTH, i sin avhandling Social capital in healthcare: A resource for sustainable engagement in organizational improvement work.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Marcus Strömgren, industridoktorand vid KTH.

– Socialt kapital handlar om tillit, både mellan medarbetare och till chefer och ledning. Det handlar också om erkännande och social ömsesidighet, förklarar Marcus Strömgren.

Och för att öka det sociala kapitalet är ledarskapet en nyckel.

– Det finns starka samband mellan kvaliteten på ledarskapet och nivån av socialt kapital. Kan man utveckla vårdens ledarskap finns stora chanser till en mer hållbar verksamhetsutveckling. Socialt kapital har också betydelse för vårdkvaliteten och personalens engagemang för patientsäkerhet.

Bakgrunden till avhandlingen är att många sjukhus använt sig av Leaninspirerade arbetssätt för att utveckla vårdprocesser, men få studier visar hur det påverkar vårdkvalitet, ledtider, personalens engagemang och hållbarhet i förbättringsarbetet. Marcus Strömgren berättar att han i sin studie haft en positiv ansats – vad är det som skapar engagemang hos vårdpersonalen under förbättringsarbete?

– Tidigare forskning visar att engagemang behövs för att verksamhetsutveckling ska lyckas. Och det är personalen som är närmast där förbättringsarbetet utförs som har har de idéer som krävs för att lyckas, deras engagemang är avgörande för att förverkliga förbättringarna. Engagemang är också viktigt för hälsa och välbefinnande på arbetet.

Han anser att socialt kapital förtjänar sin plats i teoretiska modeller, på samma sätt som kompetens och ekonomi eftersom en god arbetshälsa handlar om balans mellan resurser och krav.

– Det är inte fel med krav, bara man har resurser för att klara av dem. Socialt kapital är en av de resurserna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan