Tar med föräldrar i förbättringsarbetet

Att involvera närstående i förbättringsarbetet kan vara nervöst, men leda till stora förbättringar.

Tar med föräldrar i förbättringsarbetet

Att involvera närstående i förbättringsarbetet kan vara nervöst, men leda till stora förbättringar. För barndiabetesteamet vid barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs sjukhus är resultatet ett diabetesläger för ungdomar och körkortet ”Lilla diabeteshjälpen” för vårdpersonalen. Projektet har även nominerats till Götapriset som delas ut under Kvalitetsmässan i Göteborg i höst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

När teamet drog igång projektet 2012 ville de testa en fyrstegsmodell, Experience-based Co-design, för utvecklingen av barndiabetesvården . Modellens första och andra steg går ut på att en grupp med vårdpersonal och en grupp med närstående, i det här fallet föräldrar till små barn, delar med sig av sina vårdupplevelser och ger förbättringsförslag.

I tredje steget samlades alla inblandade för att enas om ett antal förbättringar. Det visade sig att föräldrarnas och vårdpersonalens upplevelser var olika. Föräldragruppen hade hittat 24 förbättringsområden och personalgruppen 16.

Det oroade oss att föräldrarna upplevde att de inte fick bra information på vårdavdelningen när inte en diabetessköterska var på plats, berättar diabetessköterska Monica Palm Burge.

Det resulterade bland annat i körkortet, ett litet inplastat kort med tydlig information om hur man går till väga när man möter en diabetespatient.

Vidare har de startat diabetesskola för barn från förskoleklass upp till årskurs sex, diabetesläger för ungdomar i årskurs sju till nio och småbarnskafé för föräldrar med barn under fem år. Dessutom har en lokal förening inom Barndiabetesfonden startat i Skaraborg som ett direkt resultat av förbättringsprojektet.

Monica Palm Burge konstaterar att modellen är användbar inom många andra områden, men att den också kräver ett visst mått av mod.

– Det kan ju vara lite känsligt, både att ge och ta kritik och våga vara öppen med vad man tycker. Men samtidigt vill vi ju hela tiden förbättra och utveckla oss. Det här sättet att jobba har mynnat ut i många konstruktiva förslag som vi inte hade hittat på egen hand.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan