Var fjärde barnmorska arbetar inte inom sitt yrke

Arbetsmiljö Det råder ingen brist på barnmorskor. Problemet är att var fjärde utbildad barnmorska inte arbetar inom sitt yrke i hälso- och sjukvården. Så här kan det problemet åtgärdas.

Var fjärde barnmorska arbetar inte inom sitt yrke
Det saknas ungefär 470 heltidsarbetande barnmorskor i landets regioner. Foto: Adobe Stock

Det saknas ungefär 470 heltidsarbetande barnmorskor i landets regioner. Det framgår av en ny rapport från Nationella vårdkompetensrådet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Samtidigt visar statistik som rådet tagit fram att nästan var fjärde utbildad barnmorska inte arbetar som barnmorska inom hälso- och sjukvården.

Ingen brist på utbildade barnmorskor

2020 fanns det 8 000 sysselsatta personer med barnmorskeexamen i Sverige. Av dessa arbetade knappt 6 100 som barnmorska i hälso- och sjukvården.

– Vår rapport visar att det inte råder brist på utbildade barnmorskor, utan att det snarare handlar om en upplevd brist på barnmorskor från arbetsgivarens håll, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Varför arbetar man då inte som barnmorska?

Enligt en enkätundersökning som rådet gjort svarar nästan tre av fyra barnmorskor i förlossningsvården att de är för få på arbetsplatsen.

Var tredje barnmorska är också missnöjd med sin arbetssituation.

Vill se bättre förutsättningar

Omkring hälften av de barnmorskor som inte var verksamma i förlossningsvården kan dock tänka sig att arbeta där. Men då måste förutsättningarna ändras.

Det handlar framför allt om arbetsbelastningen, arbetstiderna och arbetsmiljön.

– Rådets rekommendation till regionerna är att i högre grad än vad som görs idag arbeta för att attrahera, utveckla och behålla barnmorskor i förlossningsvården. Idag är det till exempel enbart 4 av 21 regioner som har en särskild kompetensförsörjningsplan för barnmorskor, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Så kan yrket bli mer attraktivt

I rapporten ger rådet även förslag på vad man kan göra för att attrahera, utveckla och behålla barnmorskor inom förlossningsvården. De föreslår bland annat:

  • En födande i aktiv förlossning per barnmorska.
  • Parvård, där en barnmorska arbetar med en undersköterska som ett team.
  • Specifika tjänster för erfarna barnmorskor
  • Överföring av serviceuppgifter och viss administration till annan personal.

Eftersom Nationella vårdkompetensrådet konstaterat att det inte finns någon brist på barnmorskor ser de inte heller något behov av att utöka antalet platser på barnmorskeutbildningen. Däremot vill de se en förbättrad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ett bättre utnyttjande av lärarresurserna på utbildningen, bland annat genom ökat samarbete mellan lärosätena.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan