Vårdförbundet: ”Det blir en tuff sommar”

Sommarens situation är särskilt problematisk eftersom utgångsläget är sämre än tidigare med färre antal vårdplatser med full produktion.

Jane Stegring, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet Stockholm, bekräftar sommarens dåliga rekryteringsläge av sjuksköterskor. Förbundets egna enkäter och skattningar signalerar även de ett sämre läge än förra året, något som nu har sagts år efter år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

jane– För att ge ett mått på eländet är det särskilt problematiskt att vi startar på ett sämre utgångsläge med färre antal vårdplatser med full produktion. När vi då drar ner ytterligare under sommaren befinner vi oss under vattenlinjen. I Stockholms län har vi idag färre antal vårdplatser än under vårdkonflikten, och då sa man att det var samhällsfarligt.

Att situationen ser ut som den gör anser Jane Stegring beror på olika faktorer. Dels att huvudmännen skjuter fram problemet med bristen på sjuksköterskor genom att inför varje sommar försöka köpa sig ur det med erbjudanden om extra ersättning för de som kan skjuta på sin semester. Långsiktiga åtgärder för att lösa grundproblematiken med en tuff arbetsmiljö och bristen på utvecklingsmöjligheten saknas.

Så hur kommer sommarens situation att påverka patientsäkerheten? Jane Stegring är övertygad om att alla som jobbar i sommar kommer att göra sitt bästa och sitt yttersta för att ingen patient ska komma till skada. Men samtidigt kommer vi inte undan att samma vårdtyngd på färre personer innebär att den äventyras.

– Eftersom alla strävar för att göra sitt bästa, lägger ned kraft och energi på att ta hand om patienter blir arbetsmiljön oerhört tung. Det kommer att bli en tuff sommar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan