Sommarens sjuksköterskebrist värre än tidigare

84 procent av Sverige landsting och regioner bedömer sommarens rekryteringssituation som värre än förra året.

Sommarens sjuksköterskebrist värre än tidigare

84 procent av Sverige landsting och regioner bedömer sommarens rekryteringssituation som värre än förra året. Det visar den enkät som SKL skickade ut tidigare i vår för att få en bild av hur planering och bemanning av vårdpersonal ser ut inför sommaren. 19 av 21 landsting har svarat.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Värst är rekryteringssvårigheterna gällande sjuksköterskor men även barnmorskor är en svårrekryterad arbetsgrupp, trots att de flesta landsting började sin sommarplanering redan i höstas.

För att möta rekryteringsbehoven av sjuksköterskor och för att renodla yrkesgruppens arbetsuppgifter anger 83 procent att de ökat rekryteringen av andra yrkesgrupper, bland annat socionomer, vårdadministratörer och personal inom städning och mathantering. Även fördelningen av arbetsuppgifter mellan personalkategorier ses över. Alla svarande anger också att de erbjuder sommarförmåner, bland annat extra ersättningar för flytt av semestrar. En stor del ger också introduktion till sommarvikarier och över hälften ger en extra yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor för att stärka kompetensen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan