Vassare verktyg för demensutredning

Screeninginstrumentet Rudas är anpassat för att utreda utlandsfödda med kognitiv svikt och demenssjukdomar. Migrationsskolan i Malmö jobbar för att sprida verktyget nationell.

Kristin Frölich är överläkare på Minneskliniken i Malmö och utbildar vårdpersonal i minnesverktyget RUDAS.
Kristin Frölich är överläkare på Minneskliniken i Malmö och utbildar vårdpersonal i minnesverktyget RUDAS.

Kognitiv svikt är vanligt hos framförallt äldre personer, och risken för att utveckla demenssjukdom är då ökad. Det saknas idag diagnostiska instrument som är anpassade för personer i Sverige med utländsk bakgrund och kort eller ingen skolgång. Det vanligaste verktyget för att kartlägga minnessjukdomar, Mini-Mental State Examination, MMSE, har visat sig ge missvisande resultat för den patientgruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På Migrationsskolan i Skåne arbetar man för att sprida användandet av ett annat screeninginstrument, The Rowland Universal Dementia Scale, Rudas, som är bättre anpassat. Det används idag på minneskliniken i Malmö sedan 2014. Migrationsskolan har utbildat utbildare med uppdrag att sprida kunskapen om instrumentet nationellt. Hittills har sex stycken gått utbildningen och kommer att starta egna utbildningar i sina regioner och landsting under nästa år.

– Många av de personer som bor i Sverige men har utländsk bakgrund har en kortare skolgång eller ingen alls, säger Kristin Frölich, överläkare på Minneskliniken i Malmö.

Hon menar att vissa frågor i MMSE då upplevas som konfronterande och känsliga att besvara, exempelvis sådana som bygger på att man kan addera och subtrahera.

Andra frågor handlar om årtal och årstider, något som är typsikt för västerländska kulturer.

– I Rudas är frågorna mer generella, exempelvis handlar de om att komma ihåg matvaror eller att man kan peka ut sin fot och sin hand.

Just nu pågår ett valideringsarbete av Rudas, som väntas bli klart under nästa år. Andra valideringsstudier har gjorts, bland annat i Danmark, och visat att testet har hög specificitet och bra sensitivitet.

Migrationsskolan ger idag utbildningar till personal i region Skåne i hur man använder verktyget. Hittills har intresset varit stort.

– Alla kurser har hittills varit fulltecknade och utvärderingarna visar toppbetyg, säger Kristin Frölich.

Läs mer om Migrationsskolan här.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan