Så minskade antalet återinläggningar

Förbättringsarbete Färre akutbesök, mindre kostnader och bättre livskvalitet för patienterna. För KOL-teamet i Nyköping har det teambaserade arbetssättet gett mätbara resultat för både patienter och verksamhet.

Så minskade antalet återinläggningar
KOL-teamets arbete har även tagit sig utanför mottagningens väggar.

KOL-mottagningen i Nyköping har lång erfarenhet av att arbeta i team. Hit kommer patienter som har stora besvär med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Mottagningen startade som ett projekt 2007, men redan efter ett år permanentades den.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Jenny Lindqvist är KOL-sjuksköterska på Medicinmottagningen på Nyköpings lasarett.

– Vi såg snabbt fantastiska fördelar med att jobba centrerat kring patienten. De behövde inte söka akut vård lika ofta och inläggningarna minskade. Dessutom fick de en förbättrad livskvalitet, berättar Jenny Lindqvist, KOL-sjuksköterska på Medicinmottagningen på Nyköpings lasarett.

Ett plus ett blir tre

KOL-teamet består av dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Dessutom ingår en medicinsk sekreterare i teamet som kan avlasta genom att sköta om bokningar och dokumentation i luftvägsregistret.

Hela teamet träffas regelbundet varannan vecka. Då har de en tydlig agenda där de både diskuterar enskilda patienter och pratar om sina respektive roller och hur de bidrar till patientens omvårdnad.

För att underlätta för patienterna har de även sambokade besök där alla olika professioner möter patienten vid samma tillfälle.

– Teamarbetet gör att ett plus ett blir tre. Vi är alla experter på våra olika områden, men tillsammans kan vi se hela patienten och prata ihop oss om olika lösningar. För oss har det verkligen varit en framgångsfaktor, berättar Jenny Lindqvist.

Patienter återkom med besvär

Men KOL-teamets arbete har även tagit sig utanför mottagningens väggar. För två år sedan drog teamet igång ett nytt arbetssätt för patienter med KOL-besvär som läggs in på vanliga vårdavdelningar. I en genomgång av KOL-patienters vårdflöde hade de nämligen lagt märke till att vissa patienter blev återinlagda kort tid efter det att de legat på sjukhus.

– Vi drog igång ett förbättringsprojekt för att ta reda på varför det såg ut så här, varför söker de igen, vad missade vi?

Ett problem som de uppmärksammade var att KOL-teamet inte kopplades in vid det första vårdtillfället. Det gjorde att patienten ofta återkom med samma problem kort efter den första inläggningen. Genom att mäta, dokumentera och följa upp patienterna såg de ett tydligt mönster där de med relativt enkla medel skulle kunna göra skillnad.

– Det kunde vara en så enkel sak som inhalationsteknik, att patienten inte fick i sig läkemedlet när de inhalerade, berättar Jenny Lindqvist.

Viktiga pusselbitar

KOL-teamet såg därför att det var viktigt att träffa patienterna, både för att ge dem rätt omvårdnad, men även utbilda och informera patienten om hur de själva kan hantera sin sjukdom. När patienterna skrivs ut får de numera med sig ett brev hem med information och kontaktuppgifter till KOL-mottagningen om de har frågor och funderingar.

Dessutom har personalen på vårdavdelningen utrustats med tydliga checklistor där de kan bocka av och se till att rätt åtgärder sätts in, men även kunskap om hur de ska agera i olika situationer. Utbildning och kunskap viktiga pusselbitar i arbetet, konstaterar Jenny Lindqvist.

– Om man frågar patienten om deras tobaksvanor och de berättar att de röker så måste personalen också veta hur de tar den informationen vidare. Annars är risken stor att man inte ställer frågan överhuvudtaget.

Har gett resultat

Resultaten av arbetet talar sitt tydliga språk. De patienter där KOL-mottagningen var inkopplad kom inte tillbaka i samma utsträckning som de som inte hade fått ett besök.

– Det är tydligt hur viktig patientutbildningen är för tillfrisknandet, att de har rätt kunskap med sig hem och förstår vad de själva kan göra, förklarar Jenny Lindqvist.

Fler förbättringsområden

Under pandemin har det av förklarliga skäl varit svårt att upprätthålla arbetet med att träffa patienter ute på avdelningarna. Nu när arbetet börjar återgå till det normala blir det även en återstart för förbättringsarbetet mellan KOL-mottagningen och vårdavdelningarna.

Ett viktigt område att jobba vidare med är kommunikationen.

– Vi ser att det finns en svaghet i att vi inte får information när en patient läggs in. Här tror vi att sjuksköterskorna på avdelningarna spelar en viktig roll för att koppla ihop oss med patienterna, säger Jenny Lindqvist.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan