Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie...

”Fler specialenheter behövs”

Äldre som lider av psykisk ohälsa och suicidtankar har svårare att komma till specialistvård än yngre. Det visar rapporten från...

Dubbelt så många behandlingar som 2009

Antalet behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling. Förra året var motsvarande...

Här testas nya arbetssätt

På de tolv vårdplatserna avdelning 85 D2 på Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlas patienter med kolo- rektala sjukdomar. Här provas...