Så blir chefen hållbar

Chefer som får stöd av sina egna chefer och av medarbetarna har en mycket större chans att bli kvar i...

Kulturskillnader en utmaning för chefen

Att vara chef för en multikulturell grupp innebär speciella utmaningar. Minna Forsell och Monika Forsman ger goda råd utifrån vardagssituationer...

Ny utbildning i personcentrerad vård

Med människa – så heter en nylanserad online-utbildning i personcentrerad vård. Utbildningen är gratis och tanken är att den ska...

Väntetider ökar, men kan kortas

Väntetiderna i hälso- och sjukvården har blivit längre och skillnaderna mellan regioner, verksamhetsområden och enheter är fortsatt stora. Men det...

Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation i ambulansvården leder till vårdskador. Det visar en ny studie från Högskolan i Borås.   Studien presenterades...