Uppmaning: Sök vård!

Coronaviruset Rädslan att bli smittad av covid-19 eller att ”i onödan” belasta sjukvården under pandemin tros ligga bakom att allt färre söker vård för andra tillstånd just nu.

Uppmaning: Sök vård!

Även för svåra tillstånd som hjärtinfarkt har färre sökt akut under de senaste veckorna, visar statistiken. Detta har föranlett Socialstyrelsen att uppmana svenskarna att söka vård när det behövs.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är väsentligt att göra vad man kan för sin hälsa, vilket inkluderar att söka vård om man får symtom på akuta sjukdomar såsom hjärtinfarkt eller stroke, säger Mattias Fredricson, enhetschef för Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan