AI-driven plattform förenklar schemaläggningen

Verktyg Att få till ett vettigt schema är en viktig pusselbit för en hållbar arbetsmiljö. Nu har Konvoj, som lägger schema med hjälp av AI, fått Vinnova-stöd för att ytterligare utveckla plattformen.

AI-driven plattform förenklar schemaläggningen
Att få backning av Vinnova betyder otroligt mycket och möjliggör att vi kan lägga in en ytterligare växel i vårt utvecklingsarbete, säger Tilda Back, Konvoj.

Att skapa lagliga, resurseffektiva och säkra scheman, som samtidigt gör det möjligt för personalen att ha inflytande över sina arbetstider, är kanske en av de viktigaste utmaningarna att lösa inom vården idag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu har Konvoj, en AI-driven plattform för schemaoptimering, blivit beviljad två miljoner kronor i bidrag från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Pengarna ska användas för att utveckla plattformen tillsammans med teknikbyrån North Link.

– Vården står inför stora schemautmaningar. Det har varit ett överväldigande stort intresse för vår nya schemaoptimeringsteknologi från både kommuner, regioner och privata vårdgivare. Att få backning av Vinnova betyder otroligt mycket. Det gör att vi kan lägga in en ytterligare växel i vårt utvecklingsarbete, säger Tilda Back, matematiker och grundare av Konvoj i en presskommentar.

Plattfomen utvecklad för att hantera vårdens komplexa schemaläggningsbehov. Enligt Konvoj ger den stöd för vårdgivare i att göra schemaläggningen både “smartare, snabbare och schysstare”.

Bidraget är också en del av Vinnovas satsning för att stärka jämställdhetsaspekter inom den digitala teknikutvecklingen.

Tilda Back poängterar att schemaläggning är av största vikt ur ett jämställdhetsperspektiv. Rimliga och hållbara arbetstidsvillkor i vården innebär mer jämställda arbetstidsvillkor på arbetsmarknaden i stort, menar hon.

– Dessutom möter kvinnliga skiftarbetare ofta den ”dubbla bördan” av att försöka hantera krävande arbetsscheman samtidigt som de bär den största delen av det obetalda hushållsarbetet. Jag är glad och stolt över att Vinnova uppmärksammar och stöttar den här viktiga aspekten av vårt arbete, säger Tilda Back.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan