Bättre dialog mellan Ivo och regeringen för säkrare vård

Margareta_Aberg_riksrevisorNärmare var tionde patient drabbas av en vårdskada, det vill säga en skada som skulle kunna undvikas. Riksrevisionen har i en granskning undersökt statliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet. Rapporten visar att det finns brister i tillsynsarbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Enligt Margareta Åberg, riksrevisor på Riksrevisionen, behöver tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och regeringen få till stånd en bättre dialog sinsemellan. Modernare handläggningssystem för att enklare kunna hantera sina ärenden skulle ytterligare effektivisera, tror hon.

– Ivo behöver även bli bättre på att sprida sin kunskap ut till verksamheterna, säger hon

Men hon påpekar att även vårdgivarnas förmåga att ta till sig kunskapen behöver bli bättre.

– Idag brister det i vårdgivarnas lärande som påverkar det genomslag som tillsynen får i praktiken.

Regeringen kommer att lämna svar på rapporten i höst.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan