Fler resurspooler och högre lön ska minska behovet av hyrpersonal

Bemanning För att minska beroendet av hyrpersonal vill Region Dalarna satsa mer på interna resurspooler. Två nya pooler tillkommer och dessutom höjs tillägget med mer än det dubbla för sjuksköterskorna i poolerna.

Fler resurspooler och högre lön ska minska behovet av hyrpersonal
Sjuksköterskorna i resurspoolerna får högre ersättning framöver. Foto: Adobe Stock

Att arbeta i resurspool innebär att man roterar mellan avdelningar istället för att arbeta på en fast enhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Idag har Region Dalarna en resurspool inom division medicinsk service som roterar inom slutenvården på Falu och Mora lasarett. Nu kommer även division psykiatri- och habilitering och division primärvård att få egna resurspooler.

Höjer lönetillägget

Dessutom höjer man lönetillägget för sjuksköterskor som jobbar i resurspoolen, från 3 000 till 7 000 kronor per månad.

Satsningen är ett led i arbetet med att minska behovet av hyrbemanning.

– Vi ser stora fördelar med en stark intern resurspool inom primärvården. Genom att ha fler anställda hos oss och mindre hyrbemanning får vi större möjlighet att styra resurserna och bygga kompentens utifrån behov och de variationer som finns över året. Vi arbetar på många olika sätt för att hjälpas åt över verksamhetsgränser och en resurspool blir ytterligare ett verktyg i detta, säger Helén Kastemyr, divisionschef primärvård i en kommentar.

Vill kraftigt minska hyrbemanningen

Region Dalarna har liksom många andra regioner fattat beslut om att kraftigt minska hyrbemanningen. Flera åtgärder pågår. Det handlar till exempel om samordning och samarbete inom och mellan verksamheter, olika rekryteringsinsatser och att se över arbetsuppgifter för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.

Från och med den 1 april 2024 går Region Dalarna också in i det nya nationella avtalet om hyrbemanning i hälso- och sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan