Kliniska farmaceuter ökar patientsäkerheten

Nu har lösningen med kliniska farmaceuter på kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus blivit permanent.

Kliniska farmaceuter ökar patientsäkerheten

Sedan många år tillbaka har kliniska farmaceuter anlitats för enkla läkemedelsgenomgångar på kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus. 2014 valde de att anställa istället för att köpa tjänsten från Apoteket. Fram till i våras utfördes de enkla läkemedelsgenomgångarna av en som jobbade på alla fyra avdelningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det blev två timmar på varje avdelning, vilket gjorde att de ibland inte hann göra läkemedelsgenomgången innan patienten skrivits ut. Vi såg att rollen kunde utvecklas och involveras mer i det dagliga arbetet, berättar Helen Isberg, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare på kliniken.

I våras genomfördes därför ett projekt för att ta reda på om mer tid på avdelningen skulle innebära någon skillnad. Det var tre saker man ville titta på; antalet genomförda läkemedelsgenomgångar, antalet förändringsförslag som signerades av läkare och om fler läkemedelsrelaterade problem upptäcktes. Under åtta veckor fick en klinisk farmaceut arbeta heltid på urologavdelning 65, där de också blev en del i vårdteamet.

Projektet föll väldigt väl ut och idag är lösningen permanentad.

– Det nya arbetssättet har både säkrat och effektiviserat läkemedelshanteringen. Både läkare och sjuksköterskor är positiva, och det bidrar helt klart till patientsäkerheten.

Den kliniska farmaceuten är också ett bra stöd vid ronden som blir ett naturligt forum för att ta upp förslag till åtgärder efter läkemedelsgenomgången. Dessutom hinner de möta och lära känna både patienter och klinikens arbetssätt på ett helt annat sätt än tidigare.

– De har ju trots allt sex års utbildning och har ett helt annat fokus på läkemedelshanteringen. För mig som sjuksköterska är det ett otroligt bra stöd som både sparar tid och gör att jag kan fokusera bättre på mitt ansvarsområde, omvårdnad, konstaterar Helen Isberg.

Resultat

Antal enkla läkemedelsgenomgångar ökade med 86 procent.

Antal korrigerade fel i läkemedelslistorna ökade med 115 procent – 52 procent av patienterna hade minst ett fel i sin läkemedelslista.

Signeringsgraden, där läkaren signerar föreslagna förändringar, ökade från 65 till 91 procent.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan