Ny omvårdnadsstrategi riktar in arbetet på Karolinska

Strategiskt arbete Karolinska universitetssjukhuset har antagit en omvårdnadsstrategi för alla sjuksköterskor och undersköterskor. Tanken är att stärka sjukhuset inom ledarskap, innovation, förbättringsarbete och professionell utveckling.

Ny omvårdnadsstrategi riktar in arbetet på Karolinska
Omvårdnadsstrategin är ett stöd i arbetet, både på en övergripande nivå och i det dagliga arbetet ute i verksamheterna. Foto: Adobe Stock

Strategin har arbetats fram inom sjukhusets strategiska omvårdnadsforum. Där är Karolinskas alla verksamhetschefer för omvårdnad, vårdenhetschefer och omvårdnadsansvariga på tema och funktionsnivå, samlade.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Tanken är att strategin ska driva professionens utveckling, öka innovationstakten, leda till stärkt förbättringsarbete samt erbjuda personcentrerad evidensbaserad vård med hög kvalitet.

Behov av gemensam riktning

– Det känns fantastiskt att kunna lansera vår gemensamma strategi och arbeta vidare med att konkretisera den i våra verksamheter. En viktig del utöver ledarskap och kompetens är att dra nytta av utvecklingen av ny teknik och integrera den i vardagen samt utvärdera kvaliteten i vården dagligen, säger Katarina Meijers, verksamhetschef på Tema akut och reparativ medicin.

Varför har ni tagit fram den här omvårdnadsstrategin?

– Vi ser ett behov av att ha en gemensam riktning inom sjukhuset för vårt arbete inom omvårdnad. Detta blir ett stöd i arbetet både på en övergripande nivå och i verksamheterna.

De fyra hörnpelarna i strategin är:

  • Vi utvecklar ledarskapet inom omvårdnad
  • Vi driver professionens utveckling för att skapa framtidens vård
  • Vi driver innovationer och implementerar förbättringar
  • Vi utför excellent omvårdnad utifrån mätbara resultat

– Strategin ger oss ett gemensamt ramverk och målbild för omvårdnadsarbetet inom Karolinska. Övergripande kan man säga att strategin handlar om att vi leder, utvecklar och driver förbättringar för att vården ska bli bättre för patienterna idag och framåt.

Formuleringar som konkretiserar

Varje område innehåller formuleringar som förtydligar vad strategin innebär för verksamheterna. Punkten ”utvecklar ledarskapet” innehåller exempelvis beskrivningen “hög omvårdnadskompetens närmast patienten”.

– Detta handlar bland annat om att vi historiskt har haft en trend att sjuksköterskor som disputerar lämnar det kliniska yrket. Detta vill vi så klart förändra så att forskning inom omvårdnad snabbare kommer patienter tillgodo.

När det handlar om innovationer och att implementera förbättringar är “vågar testa” ett av ledorden.

– Ibland kan det vara ett dilemma att vara i en forskningsstark organisation. Det kan bidra till en försiktighet i att testa nya saker. Vi ska så klart inte experimentera men ska vi kunna möta framtidens behov av vård relaterat till de resurser vi har så behöver vi göra saker på ett annat sätt.

Få fler att stanna i yrket

En viktig poäng med strategin är också att tydliggöra karriärvägar, att få fler att stanna i yrket genom att man är tydlig med hur man vill ta vara på och utveckla kompetensen.

Vilka resultat hoppas ni att satsningen på en omvårdnadsstrategi ska leda till?

– Några delar kommer att ta lite tid innan vi ser effekterna av. Men redan nu kan vi se vinster med att ha tagit fram detta tillsammans och den respons som detta har fått i verksamheterna i samband med kommunikationen. Den blir ett stöd för oss som leder omvårdnaden och skapar bättre förutsättningar för medarbetare inom omvårdnad, exempelvis inom innovationsarbetet och hur vi arbetar med att dagligen följa upp kvaliteten av vården vi ger till våra patienter, säger Katarina Meijers.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan