Stora skillnader i vem som får bypass över landet

Stora skillnader i vem som får bypass över landet

Skillnaderna i vem som får bypassoperation vid en kranskärlssjukdom är alltjämt stora mellan olika regioner och landsting. Det visar statistik från kvalitetsregistret Swedeheart där hjärtkirurgiregistret ingår.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Vi kan se att möjligheten att få en sådan operation varierar så mycket att det kan vara nästan tio gånger så stor chans i vissa regioner eller landsting, säger Örjan Friberg, medicinskt ledningsansvarig på thorax-kärlkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

De här stora skillnaderna är kända sedan ett antal år tillbaka, och Socialstyrelsen påtalade problemet i sina nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015.

Örjan Friberg, överläkare, Kärl-Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

I hjärtkirurgiregistrets nya kvalitetsindex hamnar Örebro i topp.

Örjan Friberg är själv ordförande i registret och vill inte dra för stora växlar på den egna klinikens resultat.

– Vi är glada för resultatet, men också ödmjuka. Registret är nytt och vi som arbetar med det är ännu inte säkra på att vi mäter rätt variabler. Jag vill se ett resultat över några år innan jag drar några slutsatser. Men vi vet att vi i Örebro har en god tillgänglighet, vi har korta köer här. Och vi har jämna resultat på de parametrar som mäts.

Registret omfattar tio olika parametrar som ger olika poäng. Kliniken i Örebro hade 18 av 20 poäng. På andra plats med 15 poäng kommer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping och Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Varför olika landsting opererar i så olika utsträckning kan Örjan Friberg inte svara på. Dock är hans uppfattning att fler borde erbjudas operation på de ställen där statistiken visar att få opereras. Vanligen får patienterna i stället en ballongsprängning.

­– Men vi vet att sådan inte lämpar sig för vissa patientgrupper, som diabetiker och personer med avancerade kärlförträngningar.

Bland regioner och landsting som enligt statistiken opererar i låg utsträckning finns Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Stockholm och Värmland.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan