SUS vill få kvalitetsstämpel för cancervård

Skånes Universitetssjukhus siktar på att få den internationella kvalitetsstämpeln Comprehensive Cancer centre.

SUS vill få kvalitetsstämpel för cancervård
Foto: Emil Langvad

Att vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det betyder att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat för ansvar för cancervården. Universitetssjukhusen söker ackrediteringen ihop med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården och har nu klarat de inledande kraven.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Anledningen till att vi och våra samarbetspartners vill ackreditera oss är att vi alltid vill ge den bästa vården till våra patienter och ge utmärkta förhållanden för forskning. Vi ser att en tydligare koppling mellan forskning och cancervården gör att forskningen snabbare kommer patienterna till nytta, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus i ett pressmeddelande.

Universitetssjukhus som är ackrediterade har bättre möjligheter att ingå i nätverk och attrahera forskningsmedel, visar erfarenheten.

Att få en ackreditering är en process i flera steg. Skånes universitetssjukhus har fått godkänt i de tre första stegen, och kan nu ansöka om ackrediteringen.

– Eftersom det inte är självklart att få ansöka om en ackreditering är det glädjande att vi kommit så här långt och att vi nu är ytterligare ett steg närmare, säger Björn Ekmehag.

Under 2020 ska Skånes universitetssjukhus granska sin egen verksamhet och dessutom bli granskade av representanter från OECI (Organisation of European Cancer Institutes) för att se till att alla krav uppfylls. Tidigast våren 2021 kan Skånes universitetssjukhus vara ackrediterat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan