1177 Vårdguiden mest kända hälsoportalen i Norden

1177 Vårdguiden mest kända hälsoportalen i Norden

1177 Vårdguiden är den nordiska vårdportal som invånarna använder mest och har mest kännedom om. Sverige ligger i topp både vd gäller besök och login per capita. Det visar en jämförande rapport från den norska e-hälsomyndigheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

83 procent av svenskarna känner till 1177 Vårdguiden, visar rapporten vidare. Inget av de övriga nordiska länderna kommer över 80 procent, näst störst kännedom om vårdportalen har man i Norge, 76 procent. Fler yngre än äldre svenskar använder sig av 1177 Vårdguiden, till skillnad från Danmark och Finland där besökarna generellt är äldre. En annan skillnad mot övriga Nordens hälsoportaler är att Vårdguiden till innehåll och tjänster skiljer sig åt en del mellan Sveriges regioner.

 

Det finns flera likheter mellan länderna. Även i Danmark och Finland kommer invånarna åt sina journaler genom hälsoportalen. I Norge är detta under utbyggnad.

 

I Sverige är det Inera som ansvarar för 1177 Vårdguiden på uppdrag av Sveriges regioner.

 

– Det här bekräftar att folk känner stor nytta av 1177.se, både att läsa artiklar om deras vård eller hälsa, men också att logga in och utföra vårdärenden. Nu pågår ett arbete med att utveckla första linjens digitala vård, där 1177 Vårdguiden kommer att spela en viktig roll som den första kontakten med vården, säger Anette Thalén, enhetschef vid Inera i ett pressmeddelande. som ansvarar för 1177 Vårdguiden på uppdrag av Sveriges regioner.

 

Ladda ned och läs den norska jämförande rapporten

 

https://ehelse.no/Documents/E-helsekunnskap/Nordic%20National%20Health%20portals%202019%20-%20a%20comparative%20analysis%20nasjonal%20e-helsemonitor.pdf

 

4 miljoner besök i april

 

I april 2019 gjordes över 4 miljoner inloggningar i 1177.se, för att till exempel läsa journal, boka eller omboka vårdbesök, eller förnya recept. Webbplatsen hade över tio miljoner besök.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan