Design för bättre vård

Inför ombyggnationen av intensivvårdsrummet på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har forskarna gjort en genomgång av publicerade studier kring hur miljön påverkar patienters tillfrisknande. I det ombyggda rummet har ljudabsorbenter satts in i innerväggar och tak. Ljuset kommer underifrån och från sidan och ett cykliskt ljussystem följer och förstärker dygnets rytm i tolv olika ljusscenarier. En fast sänggavel ger en känsla av trygghet i form av stöd bakom huvudet. Apparater har placerats vid sidan av sängen, istället för att sitta vid huvudänden bakom patienten, så patienten ser vad personalen gör. Antalet stimuli har minskats, till exempel genom att taket ovanför patienten är helt slätt, de har inte heller satt upp några tavlor. Textilierna är valda i milda färger och miljövänliga material. Utsikt till naturen och fönstrets placering är också viktigt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet Evidensbaserad design i högteknologiska vårdmiljöer – en framtida utmaning är tvärvetenskapligt och involverar forskare inom vård, textil och arkitektur vid flera olika lärosäten.

Läs mer om projektet.

Läs också Lugna vårdmiljöer ger friskare patienter

Hämtar fler artiklar
Till startsidan