Dubbelt så många behandlingar som 2009

Antalet behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling. Förra året var motsvarande siffra 54 000. Utöver det har antalet KBT-behandlingar på internet ökat kraftigt sedan 2016, från drygt 200 till nästan 1700 patienter som fått behandling under 2017.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det är mycket positivt att tillgången till behandling har ökat. Tyvärr har också den psykiska ohälsan ökat, så behoven av den här sortens behandlingar är fortfarande stora, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen vård och omsorg på SKL.

SKL har sammanställt resultaten för alla som fått behandlingar som landsting och regioner har genomfört under 2017 i rapporten ”Tillgång och resultat. Behandling psykisk ohälsa och ospecifik smärta”. Jämförelser görs med 2009.

Alla landstingens behandlingar 2017

Rapporten bygger på den inrapportering landsting och regioner har gjort av antal behandlingar som utförts under 2017. Det gäller framförallt kognitiv beteendeterapi (KBT) som ges vid vissa psykiska diagnoser samt multimodal rehabilitering (MMR) som ges vid långvariga smärttillstånd i nacke, axlar eller rygg. För 2017 har landsting och regioner också kunnat få ersättning av staten för internetbaserad KBT och för att kontakt tagits med patientens arbetsgivare.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan