Kulturskillnader en utmaning för chefen

Kulturskillnader en utmaning för chefen

Att vara chef för en multikulturell grupp innebär speciella utmaningar. Minna Forsell och Monika Forsman ger goda råd utifrån vardagssituationer i en ny bok – Kulturkrockar i äldreomsorgen – som främst riktar sig till chefer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Båda författarna har erfarenhet av att arbeta med människor från olika bakgrund, Minna Forsell som psykolog på asylmottagning, medan Monika Forsman har handlett och föreläst inom området kulturella skillnader för flera personalkategorier inom vården.

Hon ser vissa grundläggande skillnader i synen på äldre mellan vår kultur och kulturer från exempelvis Mellanöstern.

 

Monika Forsman. Foto: Privat.

– Det som många med rötter i de länderna har svårt att acceptera är vårt förhållningssätt att vi ska hjälpa de äldre att vara så självständiga som möjligt. Låt dem vara gamla, låt de få bli lite bortskämda, kan de tycka, berättar Monika Forsman.

Även vårt öppna sätt att tala om döden är svårt att ta till sig för många, fortsätter hon.

– Jag föreläser i Linköping för blivande läkare med rötter i de här länderna. Det blir alltid diskussioner kring detta, att vi kan tala med en äldre patient om deras förestående död och hur de vill att den sista tiden ska vara. Personalen med rötter i Mellanöstern har svårt att ta till sig att det är så man ska göra, även här vill de liksom skämma bort och skydda den åldrade patienten.

Idag är många arbetsgrupper inom äldrevården blandade både till personalens bakgrund och kompetens, och även bland brukarna finns en varierad bakgrund. Det kan leda till konflikter, både inom personalgruppen och mellan personal och brukare.

– Därför är det så viktigt att ha ett värdegrundsarbete, att vara medveten om och tala om de utmaningar som kan

Minna Forsell. Foto: Privat.

uppstå, säger Minna Forsell.

Värdegrundsarbetet baseras på de nationella riktlinjer som finns, men blir mer vardagsnära genom att personalen delar med sig av och själv reflekterar över egna upplevelser och den situation som är aktuell på det boende eller den hemtjänst man arbetar i.

I boken förekommer två fiktiva chefer som hanterar de situationer som uppstår. Även om vardagsstressen känns som ett hinder tar de upp de utmaningar och konflikter som uppstår.  Det kan bli irritation bland den personal som har arbetat länge och är välutbildad när ny personal med sämre utbildning och utländska rötter kommer in i gruppen. Här är ett råd att ge mycket individuell feedback till den ”gamla” personalen och att använda sig av mentorskap vid introduktionen av de nya. Men också att se till att deras ansvar för introduktion blir rimligt i förhållande till arbetssituation.

– Det är en oerhört viktig sak för hur det ska gå längre fram att se till att alla som börjar i äldreomsorgen får en riktig introduktion, säger Minna Forsell.

För att öka förståelsen för de uppkomna situationerna i bokens fallbeskrivningar finns analyser utifrån kulturteori och reflektionsfrågor som chef och arbetsgrupp kan diskutera för att problematisera, bredda perspektiven och förhoppningsvis ge förslag till nya förhållningssätt, fortsätter hon.

 

Det kan ibland finnas mer eller mindre uttalad främlingsfientlighet inom personalgruppen. Med uppföranderegler och att återkommande tala om det som kan vara svårt kan man komma en bit på väg, men det räcker inte alltid. Ibland kan språksvårigheter bidra till konflikter.

 

– Finns det språksvårigheter som påverkar arbetet så får man ta itu med dem, säger Minna Forsell.

Att försöka skapa en språkutvecklande miljö är ett sätt. Där uppmuntras den anställda att alltid fråga om utryck som hen är osäker på, och alla uppmuntras till en tydlighet i kommunikationen. I stället för att säga ”det där” eller ”ett sånt där hjälpmedel” ska de rätta namnen på vad som åsyftas användas.

 

I vissa kommuner finns numera ett särskilt språkombud som kan vara till hjälp för personal som behöver språkstöd i sitt arbete.

Ibland uppstår riktigt svåra utmaningar, som när en brukare, som kanske lider av någon form av kognitiv svikt eller demens, inte accepterar vissa anställda på grund av deras etnicitet. Den enkla lösningen, om det inte går att ”tala brukaren tillrätta”, inte minst för att skona personalen som inte känner sig välkommen, kan ju vara att låta någon annan gå just dit. Men det kan också uppstå situationer där önskemålet att vara brukaren till lags står i konflikt med diskrimineringslagstiftningen.

– Sådana svåra situationer ska inte en ensam chef i äldreomsorgen behöva lösa. Det är viktigt att det finns möjlighet att lyfta sådant i den egna chefsgruppen, säger Monika Forsman.

 

Boken Kulturkrockar i äldreomsorgen är utgiven av Gothia Fortbildning.

 

Fem goda råd ur boken:

* Ge alla som börjar i äldreomsorgen en god introduktion.

* Avsätt tid till ett gediget värdegrundsarbete.

* Se till att hela gruppen känner delaktighet.

* Ge språkstöd till de som behöver det.

* Ta upp och tala om konflikter innan de växer sig stora.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan