Över hundra kvinnor fick felaktigt cellprovsresultat

Över hundra kvinnor fick felaktigt cellprovsresultat

Över hundra kvinnor i Stockholm och på Gotland som lämnat gynekologiskt cellprov 2016 och 2017 har i höst fått brev med en uppmaning att göra ett nytt prov.  Detta sedan man i våras konstaterat att prover som bedömts som normala av en diagnostiker i själva verket innehåll cellförändringar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Provsvaren hade analyserats manuellt av diagnostiker på Karolinska Universitetslaboratoriet. Vid en rutinmässig kontroll upptäcktes att en av diagnostikerna hade ett oväntat litet antal cellförändringar bland sina prov, varför man gjorde en kontroll på totalt 9 000 prov.

– I all manuell diagnostik av den här volymen är det en fråga om mänskliga bedömningar, i alla material finns en viss felfrekvens, det viktiga är att ha ett system som fångar upp de felen och det är system som vi har så vi har fångat upp de här felen, säger Mikael Björnstedt till Sveriges Radio.

Tidigare i år upptäcktes ett 80-tal cellprov som också kunde ifrågasättas i Göteborg.

2016 visade det sig att 111 kvinnor i Norrbotten fått fel provsvar, kvinnorna fick först beskedet att cellprovet var normalt, men fick senare höra att det fanns cellförändringar i samma prov.

Diagnostikern bakom felen på Karolinska Universitetslaboratoriet har slutat sitt arbete där.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan