Prioriteringar för uppskjuten vård

Vårdköer För att regionerna bättre ska kunna hantera uppskjuten vård ska Socialstyrelsen ta fram principer som stöd för hur prioriteringar bland patientgrupper och insatser ska göras.

Prioriteringar för uppskjuten vård

Men först behöver regionerna själva ge en lägesbild av hur mycket vård som har skjutits upp under inledningen av coronapandemin – och för att kunna göra detta ska de också få stöd från myndigheten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är ett par förslag från Socialstyrelsen med anledning av uppdraget att – i nära samverkan med regionerna och SKR – ta fram en plan för hantering av den uppskjutna vården som man fick av regeringen i somras.

Socialstyrelsen lyfter i sin plan för åtgärder också fram arbetet i det nätverk som bildas av Sveriges regioner för att utbyta erfarenheter, och där myndigheten också deltar. Nätverket kommer att mötas regelbundet för att arbeta för samordning av arbetet med uppskjuten vård mellan regionerna, och för att dela goda exempel med varandra.

Bland åtgärderna som föreslås finns också förslaget om att samla den vård som i olika nationella riktlinjer har hamnat i kategorin ”icke-göra” i en egen lista, för att försäkra sig om att all vård som ges är den som idag anses vara baserad på aktuellt kunskapsläge. ”Icke-göra” är åtgärder som inte längre rekommenderas. Idag finns det en rad sådana inom varje diagnos för vilken det finns nationella riktlinjer. Tanken med att samla dem i en egen lista är att lägga lite extra fokus på att de ska fasas ut.

– Vi tror ju inte att det är lösningen på hela den här situationen, men vi ser att det kan vara ett bidrag – att man påminner om vilka åtgärder vården inte ska ägna sig åt enligt det kunskapsläge vi har idag, säger Socialstyrelsens utredare Mattias Fredricson till Kvalitetsvård.

Planen med åtgärder presenterades i enlighet med uppdraget från regeringen den 15 september. Övriga delar av uppdraget ska delredovisas från Socialstyrelsen den 31 december 2020 och 15 juni 2021 för att sedan slutredovisas 31 mars 2022.

Läs hela planen

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan