Röda telefonen ger snabb diagnos

Röda telefonen ger snabb diagnos

Snabbare diagnos och lägre vårdkostnad är resultatet för projektet Röda telefonen som nu blivit permanent i nio skånska kommuner. Projektet startade efter att data från Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer länge visat att tiden mellan remiss och diagnos är lång. Varje år dör 800 svenskar av sjukdomen. Forskningsaktiviteten är låg, fler insjuknar, väntetiderna är långa och överlevnaden blir inte bättre. För att förbättra situationen införde Skåne universitetssjukhus tillsammans med Regionalt cancercentrum Syd Röda telefonen, ett direktnummer att ringa för de över 50 år som upptäcker blod i urinen – ett vanligt symptom vid blåscancer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Syftet är att patienten direkt ska få träffa en urolog och genomgå ett standardiserat vårdförlopp, säger Fredrik Liedberg, urolog på Skånes universitetssjukhus.

Numret spreds bland annat på vårdcentraler och gick att hitta via 1177 Vårdguiden. Patienter som ringde fick prata med en urologsjuksköterska som omedelbart bokade in njurröntgen, endoskopisk undersökning av urinblåsan och cellprov på urinen. Och projektresultatet lät sig inte vänta. Tiden från diagnos till cancerdiagnos för de som gick via Röda telefonen var nästan hälften så kort jämfört med kontrollgruppen som oftast gick via primärvården. Och tiden har stor betydelse, de som sökte via Röda telefonen hade också mindre tumörer och de fick träffa färre vårdkontakter vilket också kapade vårdkostnaderna.

Resultat:

*Av de 275 personer som ringde Röda telefonen under försöksperioden visade sig 17 procent ha cancer, vanligast var blåscancer.

* Den genomsnittliga tiden mellan blod i urinen och diagnos var hos den patientgruppen 29 dagar. För patienter som kontaktade vården den traditionella vägen tog det 50 dagar.

* En snabb diagnos är väldigt viktigt. Patienter via Röda telefonen hade också mindre tumörer när de diagnosticerades jämfört med de patienter som fick samma diagnos under samma tid.

* Vårdkostnaden för dessa patienter var dessutom 15 procent lägre än för patienter som gick den traditionella vårdvägen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan