Tidsbrist är ett hinder i arbetet med sjukskrivningar

Rapport Tidsbrist är det största hindret för läkare i arbetet med sjukskrivningar. Dessutom saknar läkare tydliga rutiner för såväl bedömningar som rehabiliteringsinsatser.

Tidsbrist är ett hinder i arbetet med sjukskrivningar
85 procent av primärvårdsläkarna upplever alltid eller ofta tidsbrist i patientrelaterat arbete. Foto: Adobe Stock

Det framgår av en rapport från Socialstyrelsen. Närmare 1 400 läkare inom primärvård och psykiatri svarat på frågor om hur de arbetar med sjukskrivningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Läkarna i primärvården ser tidsbristen i patientmötet som ett av de största hindren i arbetet med sjukskrivningar. Ännu fler anser att tiden inte räcker till för att kunna göra ett optimalt arbete med sjukskrivning, dokumentation, rehabilitering och uppföljning av sina patienter.

– Flera av resultaten i den här enkätundersökningen är naturligtvis nedslående. Det är alldeles för hög andel av läkarna som inte upplever att de har tillräckligt med tid för arbetet med sjukskrivningar, säger Anders Berg, enhetschef på Socialstyrelsen.

Svårt att bedöma om sjukskrivning är rätt

I rapporten framgår också att en stor andel av läkarna tycker att det är svårt att bedöma om sjukskrivning är nödvändig och om det är rätt behandling.

Hälften av läkarna inom primärvården tycker dessutom att det är problematiskt att bedöma en patients funktionsnedsättning i samband med sjukskrivningar. De är även osäkra på vad det är som egentligen ska bedömas.

– Av resultaten att döma verkar många sjukskrivande läkare sakna kunskap och grundläggande förutsättningar för att bedriva ett kvalitets- och patientsäkert arbete med sjukskrivningar, säger Anders Berg.

Svårare vid psykiska besvär

När det gäller den medicinska bedömningen upplever dessutom var tredje primärvårdsläkare att det är problematiskt att ställa diagnoser för patienter med psykiska besvär.

– Eftersom psykiska besvär ligger bakom ungefär hälften av alla sjukskrivningar som görs skulle många primärvårdsläkare helt enkelt behöva få stöd för att sätta rätt diagnos, säger Anders Berg.

Lägesrapporten som nu blivit klar är den första delen i ett paket för att stödja läkare och regioner i det försäkringsmedicinska arbetet.

Några resultat från enkäten:

  • 78 procent av läkarna inom primärvården upplever alltid eller ofta tidsbrist i patientmötet när de gör en försäkringsmedicinsk bedömning. Inom psykiatrin är motsvarande andel 43 procent.
  • 85 procent av primärvårdsläkarna upplever alltid eller ofta tidsbrist i patientrelaterat arbete. Motsvarande andel för läkarna inom psykiatrin är 67 procent.
  • 31 procent av läkare inom primärvården tycker det är problematiskt att ställa diagnos vid psykiska besvär.
  • 71 procent av samtliga läkare saknar eller är okunniga om rutiner för den försäkringsmedicinska bedömningen.
  • 60 procent av samtliga läkare saknar eller är okunniga om rutiner för upprättande och uppföljning av plan för sjukskrivning och rehabilitering.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan