Apotekare ska bromsa läkemedelsförskrivning till äldre i Uppsala län

Apotekare ska bromsa läkemedelsförskrivning till äldre i Uppsala län

Region Uppsala ska anställa apotekare för att förbättra läkemedelsanvändningen på länets vårdcentraler.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det är väl känt att felaktig läkemedelsanvändning kan orsaka vårdskador. Enligt Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel så att de måste få sjukhusvård. Statistik visar också att läkemedelsförskrivningen till äldre ligger högt i länet. När det gäller patienter som är 75 år och äldre hade 16,2 procent i Uppsala län tio eller fler läkemedel samtidigt, vilket är högst i landet.

De apotekare man nu anställer ska göra läkemedelsgenomgångar för hemmaboende patienter och patienter på särskilda boenden och också arbeta med stöd och utbildning till andra yrkeskategorier som arbetar på vårdcentralerna.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan