Blivande läkare och ingenjörer samarbetar för att lösa vårdens utmaningar

Förbättringsarbete För att hitta de riktigt vassa idéerna som löser vårdens utmaningar behöver läkare och ingenjörer jobba tillsammans. "Det är när vi jobbar tillsammans som vi kan ta de stora stegen framåt" säger David Johnsson, ingenjörsstudent på Chalmers.

Blivande läkare och ingenjörer samarbetar för att lösa vårdens utmaningar
I november arrangerades iMedgine Innovation Weekend där ingenjörs- och läkarstudenter löste problem tillsammans. Foto: Lina Strand Backman

Läkare och ingenjörer kan bli en kreativ kombination. Det är något som studenter på Chalmers och Sahlgrenska tagit fasta på.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I november arrangerade de iMedgine Innovation Weekend, en workshop där ingenjörs- och läkarstudenter löste problem tillsammans.

– Vi tror att samarbete över yrkesgränserna är helt nödvändigt för att klara de utmaningar som vården står inför. Vi behöver leverera bättre lösningar som främjar patienterna och som gör att vi använder sjukvårdens resurser på ett mer effektivt sätt, säger David Johnsson som läser civilingenjörsprogrammet på Chalmers.

Samarbete över yrkesgränserna

Det var när han tillsammans med andra ingenjörsstudenter gjorde sin kandidatuppsats på Sahlgrenska som de, och ST-läkarna som var deras kontaktpersoner på sjukhuset, fick upp ögonen för styrkan i att samarbeta över yrkesgränserna.

– Läkare och ingenjörer bär på två olika men väldigt värdefulla kompetenser. Men det är när vi jobbar tillsammans som vi kan ta de stora stegen framåt, förklarar han.

Uppdraget under workshopen var att hitta lösningar för att förbättra kommunikationen under en vårdprocess. Foto: Johanna Kurzwelly

Under året har de därför dragit igång Team iMedgine. Det är ett projekt som vill väcka intresset för innovation inom sjukvård bland både medicinare och teknologer – och knyta samman de båda kompetenserna. Projektteamet består av två ingenjörsstudenter, två ST-läkare samt en läkarstudent.

Många nya idéer

David Johnsson berättar att iMedgine Innovation Weekend blev en helg fylld av både föreläsningar och kreativa övningar. 15 ingenjörsstudenter och 15 läkarstudenter från Chalmers respektive Sahlgrenska akademin, var på plats.

Föreläsningarna tog upp praktiska ämnen kring företagande, juridik och AI. Under workshopen fick studenterna teama ihop i mindre grupper och träna sina kreativa muskler. Uppdraget var att lösa ett konkret problem: Att hitta lösningar för att förbättra kommunikationen mellan läkare och patient under en vårdprocess.

Många olika idéer kom fram, allt från nya system till en idé att använda sig av röstassistent, och inspirationen flödade.

– Det var ett otroligt engagemang bland alla som var med, det överträffade alla våra förväntningar – som ändå var rätt högt ställda innan. För oss blev det tydligt vilken potential som finns i att samarbeta på det här sättet, berättar David Johnsson.

Bidra till en bättre vård

Projektgruppen hoppas nu kunna arrangera en fortsättningsdag för de som var med vid det här tillfället, men även att kunna arrangera en ny weekend för nya deltagare.

David Johnsson, ingenjörsstudent.

David Johnsson konstaterar att vården står inför stora utmaningar, allt från brist på personal till växande vårdköer. Teknik och innovationer kan bidra till att resurserna kan användas på ett mer effektivt sätt. Men vägen dit måste ske genom samarbete.

– Av det jag sett så är systemen inom vården sällan utformade utifrån användarnas behov. Min förhoppning med det här projektet är att vi kan väcka intresset och det kan bidra till en mer effektiv och bättre vård, säger David Johnsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan