Fler njurar kan doneras med programmet STEP

Mellan den 4 och 10 november uppmärksammas organdonationer på flera håll i landet i samband med donationsveckan. Allmänheten uppmanas att ta ställning till om man kan tänka sig att donera sina organ. Med njurbytesprogrammet STEP som i år utvidgats till ett gemensamt skandinaviskt program går det att öka antalet levande givare.

Fler njurar kan doneras med programmet STEP

För just njurtransplantationer de ett betydelsefullt tillskott (ungefär 40 procent), som också har visat sig ge bättre långtidsresultat för mottagaren. Många vill ge en njure till en anhörig – men det är inte alltid vävnadstypen passar. Det är detta som kan lösas med bytesprogrammens matchning med andra i samma situation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Akademiska sjukhuset deltog under oktober i ett njurbyte där tre oförenliga par bytte njurar som skickades mellan Uppsala, Göteborg och Stockholm.

– Alla sex operationer och skyndsam transport av njure gick enligt plan. I samtliga fall mår både donator och njurmottagare bra och är utskrivna från respektive sjukhus, säger Amir Sedigh, sektionschef för transplantationsverksamheten på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Det svenska njurbytesprogrammet startade 2016 och tog i april 2019 nästa steg och blev ett gemensamt program för alla de länder som ingår i Scandiatransplant (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland).

– Ungefär en tredjedel av alla levande donatorer har oförenlig blodgrupp eller vävnadstyp med den njursjuke mottagare som de vill donera till. Detta har tidigare gjort att vi alltför ofta tvingats tacka nej till erbjudandet till donation och den njursjuke har då behövt hänvisas till väntelistan med lång väntan för att få en njure från en avliden organdonator. Detta är kostsamt avseende lidande, tid och resurser och är ett stort problem. Idag står i Sverige över 700 patienter på väntelista för njurtransplantation från avlidna donatorer, säger Amir Sedigh.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan